จงรัก เทศนา

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: uthaiwisdom
  • ครู คศ.3
  • ร.ร.อุทัยวิทยาคม
  • สมาชิกเลขที่ 1203
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ชื่อ-สกุล  จงรัก  เทศนา
อาชีพ  ข้าราชการครู 
ตำแหน่ง  ครู คศ.3  
สังกัด โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   สพท.อุทัยธานี  จ.อุทัยธานี