จงรัก เทศนา

ครู คศ.3ร.ร.อุทัยวิทยาคม
Usernameuthaiwisdom
สมาชิกเลขที่1203
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ-สกุล  จงรัก  เทศนา
อาชีพ  ข้าราชการครู 
ตำแหน่ง  ครู คศ.3  
สังกัด โรงเรียนอุทัยวิทยาคม   สพท.อุทัยธานี  จ.อุทัยธานี