คนๆหนึ่งเกิดมาย่อมมีความแตกต่าง  มีประสบการณืและการณ์เรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน  ไม่ได้มีใครที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์เสมอไป  สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมขณะทำงาน งานที่รู้สึกว่าหนัก เหนื่อย และไม่มีเวลาส่วนตัวเลย

   บางครั้งถ้าหากเราขาดสติ  ขาดความคิดที่หนุนการทำงาน การทำความดีของเรา เราอาจจะรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ ขี้บ่น  แสดงออกทางความรู้สึก ทางกายที่อาจจะไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  คนรอบข้าง  เมื่อเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าการที่เราฝึกตนเองให้หนักแน่นไปตามอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ  เราพยามเเสดงออกแต่สิ่งที่ดี บ่อยครั้งเราก็จะสามารถรู้เท่าทันและแสดงออก  ตอบโต้แต่สิ่งที่ดีๆและเหมาะสมเสมอ

    ยิ่งเราทำได้มากเรายิ่งรู้สึกว่าตนเองสัมผัสกับพลังแห่งความสงบ ความสุขเย็น   งานก็ราบรื่น  ความขัดแย้งก็ลดลง  ส่งผลดีต่อผู้รับบริการต่อไป