ความเห็น 77638

งานยิ่งเหนื่อย งานที่หนัก ยิ่งต้องการวุฒิภาวะหลายด้าน

เขียนเมื่อ 

"การทำงาน เป็นการปฏิบัติธรรม"

การทำงานภายใต้ สภาวะการกดดัน การทำงานในวันปกติ เหล่านี้เราอาจนำมาเป็นกศุโลบายทางจิต ประมวลเรื่องราวตามเหตุ ปัจจัย เรียนรู้ตนเองไปพร้อมกัน

โชคดีที่เราได้ทำงาน

"การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต"

ดอกไม้งดงามส่งกลินหอมกำจาย เพราะดอกไม้นั้น มีคุณค่าใจตนเอง ชีวิตที่มีคุณค่า คือ ชีวิต ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่ตนเอง ผ่านการทำงาน และมุมมองที่ดีต่อสรรพสิ่ง

ทำงานหนัก หากแน่วแน่ และมีความสุข เป็นคำตอบสุดท้าย ของความสุขด้วย

ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องหมอ KMsabai