ความเห็น 91109

งานยิ่งเหนื่อย งานที่หนัก ยิ่งต้องการวุฒิภาวะหลายด้าน

เขียนเมื่อ 
ลิงค์บล็อกให้อ่านและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คะ http://gotoknow.org/blog/firsttime/38517