ฝนตกทุกภาคของประเทศไทยเลย แต่ฝนตกไม่เศร้าใจเท่ากับการวางระเบิดที่หาดใหญ่  รู้สึกไม่สบายใจเพราะผู้เขียนมีเพื่อนๆ มีพี่ๆที่ มอ . อาจารย์ที่สงขลาหลายท่านมาก ภาวนาให้เหตุการณ์ไม่ดีผ่านไปเร็วๆ มาดูว่า  rain(v.) แปลว่าอะไรได้บ้าง  

rain(v.) แปลว่า ฝนตก, ไหล,…

   

แต่ประโยคนี้แปลกครับ

   It  is raining cats and dogs.    ฝนกำลังตกหนักมาก ( ไม่ได้แปลว่าฝนตกหมาและแมวนะครับ)

       

It is raining so hard.    ฝนตกหนักมาก

    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">The game was rained off.(out) งดการแข่งขันเพราะฝนตก</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">Tears rained down her cheeks.  น้ำตาไหลลงมาจากแก้มของเธอ</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">It has been raining for four days.  ฝนตกติดต่อกันสี่วันแล้ว</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">rain praise on him.   ชมเขาเสียมากมาย</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>

     Rainy     Thunderstorms   

เห็นไหมคำว่า rain(v.) ไม่ได้แปลว่าฝนตกอย่างเดียว มีความหมายอื่นตั้งมากมาย  เคยถามคุณ Dr. Ka-poomและน้องชายขอบว่า พอฝนตกแล้วคิดถึงอะไร ท่านพอจะเดาถูกไหมว่า สองท่านนี้จะตอบว่าอย่างไรเอ อยากทราบแล้วนะซิ

     Rain Cloud    Partly Cloudy   

 ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.