ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นถ้อยคำที่พวกรุ่นพี่คิดขึ้นมาเพื่อปลอบรุ่นน้อง ถือเป็นวลีคลาสสิคอันหนึ่งในคณะนี้ก็ว่าได้ หากรุ่นน้องคนไหนยังไม่เคยได้ยินวลีนี้ผ่านหูก็เรียกได้ว่าเชยเต็มที  [แต่ในทางกลับกัน ท่านถือเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่(ร้อย)คน ในคณะนี้ ]

                 เราลองมาดูกันนะว่ามีคนให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

เอ น้องเฟรชชี่ปี 1 :  ผมคิดว่ามันเป็นหลักทั่วไป ซึ่งมิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บี น้องปี 2 : หนูว่ามันเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระแน่นอนตอนซัมเมอร์ แต่เจ้าหนี้ไม่อาจเรียกดอกเบี้ยได้หากมีการผิดนัด

ซี น้องปี 3 : ผมว่าเมื่อพิจารณาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วเป็นคดีที่มีอายุความ 7 ปี 

ดี น้องปี 4  :  ผมว่ามันเป็นพันธกรณีระหว่างรัฐซึ่งในที่นี้ก็ คือ มหาวิทยาลัย กับนักศึกษาซึ่งเป็นเอกชนคนชาติของรัฐ 

เอฟ พี่ปี 5 :  ผมว่าการสอบตกน่าจะได้รับการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นพันธกรณีระหว่างรัฐกับเอกชนที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ภายใน 6 ปี และอยู่ภายใต้อายุความ 6 ปี โดยหลังจากครบกำหนดอายุความแล้วจะ กลายเป็นหนี้สูญทันที  !!!