ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เวบไซต์ของพวกเราก่อนนะครับ  เผื่อท่านที่สนใจจะเข้าไปเยี่ยม แลกเปลี่ยนอะไรกันก็ได้นะครับ 

               อยากรู้จักใครเป็นใคร  ทั้งคนสวย คนเก่ง  ทำอะไรจะรายงานให้ท่านทราบตลอดเวลา  ในชุมชน สพท.สพ.๒ นะครับ

               จะคอยต้อนรับ  ขอขอบคุณ

 

 

 

02