กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่องนี้
ในฐานะผู้เรียน นักธุรกิจ คาดหวังว่าจะได้ทราบเรื่องที่เกี่ยวกับ
1. แนวคิดและพื้นฐานกฎหมายการเงินและการธนาคารในมุมมองของ
    นักการเงินและการธนาคาร,  มุมมองของนักธุรกิจ ลูกค้า, รัฐ
2. การประยุกต์ใช้ ในมุมมองของนักธุรกิจ SMEs
3. การปรับปรุงกฎหมาย และความทันสมัย
4. กรณีศึกษา ระหว่างธนาคาร กับภาคธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

50323

เขียน

16 Sep 2006 @ 10:13
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 11:50
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก