จบบทเรียน "การจัดการความรู้ กับ งานที่ทำ"

เมื่อทำ KM เห็นผล การพัฒนาบุคลากรก็เห็นผลด้วยเช่นกัน

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ในงานตลาดนัดการจัดการความรู้ “Food Safety” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำหน้าที่ คือ 1) ประมวลข้อมูลและสรุปบทเรียนจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอเนื้อหาสาระจากนิทรรศการของแต่ละจังหวัดที่ตนเองไปดู  และ 2) ดำเนินรายการสัมภาษณ์เจ้าของเนื้อหาแต่ละจังหวัดที่มานำเสนอนิทรรศการของ 18 จังหวัดนำร่อง

     จากการทำหน้าที่ดังกล่าวทำให้ดิฉันเกิดข้อสรุปของตนเองในเนื้องานของ การพัฒนาบุคลากร จากคำตอบที่มาจากการเล่าและการซักถามเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะทุกจังหวัดมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่เป็นเกษตรกร 100 % ซึ่งเป็นคำตอบของการให้บริการและดูแลลูกค้าหลักให้กับองค์กรที่มาจากอาชีพการเกษตรตามชนิดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว  ลองกอง  ผัก มะม่วง อื่น ๆ แต่การจัดการความรู้ของตนเองที่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นมีค่อนข้างต่ำ จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งเน้นและกระทำให้มีเพิ่มขึ้น เพราะมิฉะนั้น เราจะได้จากเกษตรกร มากกว่าเกษตรกรได้จากเรา  และเราจะไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร

     ส่วนการดำเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรและเป็นเจ้าของเนื้อหาสาระที่จัดการความรู้และนำผลงานดังกล่าวมาจัดสถานีหรือเป็นร้านค้าต่าง ๆ ให้ผู้สนใจได้จับจ่ายใช้สอยกันอยู่นั้นทำให้ดิฉันได้ข้อสรุปในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการทำงานส่งเสริมกับเกษตรกรที่ว่า 

          1)  ขณะนี้นักส่งเสริมการเกษตรกลุ่มนี้ รู้วิธีการค้นหาองค์ความรู้และประสบการณ์จริงที่ สั่งสมมาในการทำอาชีพการเกษตรของเกษตรกร  

          2)  นักส่งเสริมการเกษตรกลุ่มดังกล่าวรู้ช่องทางของการได้มา  การใช้ประโยชน์  และการคืนองค์ความรู้ที่ได้มาจากเกษตรกรสู่ชุมชนแล้วว่าควรจะทำอย่างไร 

          3)  นักส่งเสริมการเกษตรมีทักษะเกี่ยวกับ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเกษตรที่เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นฐานในการทำงานส่งเสริมการเกษตรได้ 

          4) นักส่งเสริมการเกษตรมีเครือข่ายตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพการเกษตร และตนเองสามารถนำมาใช้เป็น Best Practice เพื่อขยายการเรียนรู้สู่ชนิดพืชต่าง ๆ ได้  

          5) องค์กรมีเครือข่ายตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่เป็น Best Practice ในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะต่าง ๆ ได้เห็นเป็นรูปธรรม    

     ฉะนั้น  จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ การจัดการความรู้เป็นทางลัดในการพัฒนาบุคลากรที่เกิดขึ้นจริง ตามตัวแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่และสัมผัสได้  และส่วนหนึ่งกำลังพลของเรามีฐานในการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่แบ่งระดับความยาก-ง่าย ได้   การจัดงานและการจัดคนที่เหมาะสมสามารถทำได้  ตลอดจนการยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (เจ้าหน้าที่และเกษตรกร) ก็จะเร็วขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการวางเป้าหมายงานว่า ต้องการอะไร? จริง ๆ และ ต้องการคนที่ทำอะไรเป็นบ้าง? จำนวนเท่าไหร่   เท่านั้นเอง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ถอดบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 50313, เขียน: 16 Sep 2006 @ 08:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

birds
IP: xxx.123.22.190
เขียนเมื่อ 
อยากกินเอ็มเค.อ่ะ