•  เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

 • สิ่งที่เธอควรมี สติปัญญา

 • สิ่งที่เธอควรแสวงหา กัลยาณมิตร

 • สิ่งที่เธอควรคิด ความดีงาม

 • สิ่งที่เธอควรพยายาม การศึกษา

 • สิ่งที่เธอควรเข้าหา นักปราชญ์

 • สิ่งที่เธอควรฉลาด การเข้าสังคม

 • สิ่งที่เธอควรนิยม ความซื่อสัตย์

 • สิ่งที่เธอควรตัด อกุศลมูล

 • สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน บุญกุศล

 • สิ่งที่เธอควรอดทน การดูหมิ่น

 • สิ่งที่เธอควรยิน พุทธธรรม

 • สิ่งที่เธอควรจดจำ ผู้มีคุณ

 • สิ่งที่เธอควรเทิดทูน สถาบันกษัตริย์

 • สิ่งที่เธอควรขจัด ความเห็นแก่ตัว

 • สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว การพนัน

 • สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ สัมมาชีพ

 • สิ่งที่เธอควรเร่งรีบการแทนคุณบุพการี

 • สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ทรัพย์สร้างสุข
มีทรัพย์จะมีสุข
ไม่เป็นทุกข์กับเงินทอง

เมื่อใจไม่จับจอง

มุ่งแจกจ่ายสบายจัง


เศรษฐีจะมีทุกข์

ถ้าติดคุกถูกคุมขัง

โลภมากยากหยุดยั้ง

หิวสตางค์จนวันตาย

 
 • เมื่อไม่มีธรรมะสิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหา เริ่มจากปัญหาส่วนตัวไปจนถึงปัญหาระดับชาติ
 • คนที่ฉลาด อยู่กับไฟจะรู้จักการใช้ไฟ แต่ถ้าคนโง่อยู่กับไฟก็ปล่อยให้ไฟไหม้บ้าน คนเรามีปัญญาอยู่กับกิเลสก็เหมือนกัน ถึงแม้กิเลสมีก็สามารถใช้กิเลสให้เป็นครูสำหรับฝึกหัดพัฒนาตัวเอง ถึงแม้เรายังมีกิเลสอยู่ แต่ถ้าเรารู้จักมีสติ ในกิเลสก็ทำให้เราค้นพบปัญญา ค้นพบครูบาอาจารย์ชั้นยอด
 
 • ความสะอาดก็คลอดออกมาจากความสกปรก แล้วก็วิชาก็คลอดออกมาจากอวิชชา นิพพานก็คลอดออกมาจากสังสารวัฏ หมายความว่า ในสิ่งที่หลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี ถ้าเรามีสติ เราก็จะพบข้อดีของมัน
 
 • ทุกอย่างในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในกิเลสก็มีปัญญา ในปัญญามันก็มีกิเลส เราจะรู้จักพลิกอะไรขึ้นมาเป็นคุณกับเรา ก็ต้องใช้สติและวิจารณญาณเลือกเอาเอง