มิติการคิดและแนวทางในการพัฒนาการคิด

  ติดต่อ

  มิติการคิด  

เมื่อกล่าวถึง "การคิด" สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการคิดที่ขาดไม่ได้คือ เนื้อหาสาระที่คิด  ที่แตกต่างกันออกไป เช่น คิดเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมือง เป็นต้น ทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544: 103-111 )  ได้กล่าวถึงมิติการคิด  6  ด้าน  คือ

1. ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการคิด

2. ด้านคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการคิด

3. ด้านทักษะการคิด

4. ด้านลักษณะการคิด

5. ด้านกระบวนการคิด

6. ด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุนันท์

หมายเลขบันทึก: 50299, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-10 00:10:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#การจัดการการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)