ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในการพัฒนางานห้องเวชระเบียนนั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 2549 ดิฉันและอ้อมจึงได้รีบไปขอความช่วยเหลือจากท่านรองฯ อำนวยการและคุณดิเรกแต่เช้า เพื่อช่วยดูสถานที่ที่จะปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างตึก OPD กับตึก 6 ตามแบบแปลนที่ได้เตรียมไว้ และการปรับปรุงพื้นที่ในห้องเวชระเบียนด้านหลังส่วนหน้า รวมทั้งหาแนวทางในการขนย้ายเพื่อลำเลียงแฟ้มเวชระเบียนบางส่วนไปจัดเก็บไว้ที่ตึก 6 เพื่อให้มีพื้นที่ด้านหลังส่วนหน้าในการใช้บริหารจัดการต่อไป และสิ่งเหล่านี้ต้องทำอย่างรีบด่วน เพื่อแก้ปัญหาและให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุด

 

          ดิฉันต้องขอบคุณท่านรองฯ และคุณดิเรกที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อเนื่องด้วย ทั้ง 2 ท่านลงไปดูพื้นที่ด้วยทันทีด้วยความเต็มใจที่จะ "ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา"

 

          สำหรับแนวทางในการขนย้ายเพื่อลำเลียงแฟ้มเวชระเบียนบางส่วน (ซึ่งมีจำนวนตู้และแฟ้มเวชระเบียนที่ต้องเคลื่อนย้ายมากพอสมควร) ไปจัดเก็บไว้ที่ตึก 6  ชั้น 2 นั้น คุณนิโรจน์ (ผู้มีประสบการณ์ล้นเหลือในงานนี้) เสนอว่าต้องระดมกำลังน้องๆ ห้องบัตรให้ช่วยขึ้น OT ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 2  ครั้ง คือ 4 วันๆ ละ 5 คน เพื่อขนย้ายและจัดเก็บให้เสร็จเร็วที่สุด จะได้ไม่กระทบกับระบบปกติมากเกินไป

 

           และในวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 2549 นี้ เวลา 16.00 - 16.45 น. (หลังการประชุมกลุ่มงานของสถาบัน) พวกเรากัลยาณมิตร (ปิ่ง, อ้อม, คุณสิริพร, ยุ้ย และจูน) ยังได้มา ลปรร. กันในเรื่องปัญหาที่พบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการช่วยกันทำงาน เสียดายที่พี่มอมกับปิ่งกลับมาไม่ทันพบคุณหมอโอที่นัดไว้ว่าจะมา ลปรร. กันทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละครั้ง แต่ก็ได้ทราบความก้าวหน้าของสิ่งที่ทีมงานคุยกันกับคุณหมอไปแล้วและส่วนที่คุณหมอจะช่วยผลักดันการแก้ไขต่อไป