อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

อนุชา


วุฒิอาสาธนาตารสมอง จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
Username
anucha
สมาชิกเลขที่
1044
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

     เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492 ที่ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีเตี่ย (พ่อ) ชื่อ นายอิ้ม แช๋แพ มาจากซัวเถา ประเทศจีน แม่ชื่อ นางฮวย (บุญจิตร) แซ่แพ ภรรยาชื่อ นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ อาจารย์ 3 ระดับ 9 ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุตร 3 คน ได้แก่ นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์ นายอนุทิน เทวราชสมบูรณ์ และนายอนุทัศน์ เทวราชสมบูรณ์  
     วุฒิทางการศึกษา ป.กศ./ป.กศ.สูง จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก กศ.ม.(บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (รุ่นท่ 1) 
     รับราชการ เป็นข้าราชครู โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง จังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอโพทะเล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ศึกษาธิการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาธิการอำเภอเนินมะปราง ศึกษาธิการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกและนักวิชาการศึกษา สำนักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 2 พิษณุโลก รับราชการมาไม่ค่อยได้ดี  เพราะเข้านายไม่เป็น  รุ่นน้องแซงซ้าย แซงขวา แย่งตำแหน่ง ย้ายตำแหน่ง ตำแหน่งสุดท้ายผู้บังคับบัญชาให้ไปดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จนเบื่อการรับราชการ จึงเออรี่ในปีงบประมาณ 2550 ก่อนเกษียน 1 ปี (หมดเวรกรรมในระบบราชการ) 
      หลัง พ.ศ.2550 ชีวิตจะใช้ไปเป็นผู้ประเมินภายนอก ได้ทั้งช่วยสถานศึกษาและท่องเที่ยวไปในตัว ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ ต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 2 พิษณุโลก และวุฒิสมาชิกธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก ในพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด   
      สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ การสร้าง ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา (Education Knowledge Developmental Center) ในสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง  มีผู้ใชบริการทาง http://gotoknow.org/profile/anucha จำนวนมาก จนถึงปัจจุบันนี้ 
เป็นศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Developmental Center) โดยยึดหลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นแนวดำเนินการ ถือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งหลาย   

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี