ก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องชาว kM ที่หายหน้าไปหนึ่งวัน เนื่องจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลสนามอยู่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กลับมาดึก เลยไม่มีที่ส่งข้อมูล

      การทำนาต้องวัดดวง  เป็นคำพูดของแม่ม้วนแห่งตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งยึดอาชีพการทำนามากว่า 50 ปี จึงถือได้ว่าเป็นชาวนาอย่างมืออาชี

     แม่ม้วนบอกว่าในการทำนาที่ต้องอาศัยนำฝนเป็นหลักนั้น ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะถ้าในปีใดฝนแล้ง ก็จะไม่ได้ผลผลิตเพียงเล็กน้อย หรือกระทั่งไม่ได้ผลผลิตเลย ดังนั้นพี่น้อง อำเภอบัวใหญ่ที่มีอาชีพในการทำนานั้นทุกคนต้องวัดดวง เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าในปีนั้นๆ ฝนจะดีหรือไม่ ดังนั้นในการทำนาจึงต้องถือได้วาเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเช่นกัน แต่ก็ต้องจำยอมในการทำต่อไปเพราะถ้าหากไม่ทำ ก็ไม่รู้จะไปทำอะไร

     และแม่ม้วนยังบอกอีกว่า ในการทำนานั้น พี่น้องเกษตรกรเกือบทุกคนกำลังทำนาอยู่ในภาวะที่ขาดทุน แต่หลายคนก็ยังบอกสอดคล้องกับแม่ม้วนว่า ถ้าไม่ทำนาแล้วเราจะทำอะไร ?

     แล้วผมก็เลยถามพี่น้องอีกหลายๆ คนว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าตอนนี้เราทำนากำลังอยู่ในภาวะที่ขาดทุน พี่น้องก็ตอบว่ารู้ครับ แต่ไม่มีอาชีพอื่น ดังนั้นเราจึงต้องทำต่อไป เพือฆ่าเวลา บ้างก็บอกว่าทำนาเพื่อแก้เหงา บางคนบอกว่าแก้แง้น (อยากทำเพราะเคยทำ)

    เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำอย่างไร แม่ม้วนก็เลยมากระซิบบอกผมว่า ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำนาเยอะหรอก ทำแต่พอได้กินและควรเลือกที่ลุ่ม ที่คิดว่าถ้าฝนแล้งดินยังรักษาความชื้นได้ และดูแลดีๆหน่อย ก็จะไม่ต้องเสี่ยงมาก แล้วน่าจะเอาไปปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น  และควรทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง ตามแนวทางพ่อหลวงของเราเพื่อจะได้มีอะไรกิน และขาย ที่หลากหลาย อีกทั้งไม่เสี่ยงอีกต่อไป

   

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์