ธรรมนูญชีวิต

  ติดต่อ

  คนที่มีคุณแก่ส่วนรวม  

สมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม   มีธรรม  คือ หลักความประพฤติดัง

นี้ คือ มีพรหมวิหาร  คือธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐมี 4 อย่างต่อไปนี้

1. เมตตา  คือความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนมีความสุข

2. กรุณา คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์

3. มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห้นผู้อื่นมีความสุข

4. อุเบกขา  คือ ความมีใจเป็นกลาง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุนันท์

หมายเลขบันทึก: 49779, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 19:45:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#การจัดการการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)