ช่วงเสาร์-อาทิตย์(9-10 ก.ย.) ได้มีโอกาสดีที่ได้เข้าสังเกตการณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ของ วบพ.สระบุรี ได้เห็ยกระบวนการจริงของการดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง ทำให้ได้เรียนรู้ตรงและเข้าใจมากกว่าอ่านหนังสือหลายเท่า ได้เห็นบทบาทของคุณกิจ คุณอำนวย และคุณลิขิต ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกบางอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจนนักแต่ก็มีคุณค่าจริงๆ ขอบพระคุณ ผอ.วิมลนิจ คณาจารย์ วพบ.สระบุรี และที่สำคัญ ท่านวิทยากร ดร.วัลลา และทีม ที่ให้โอกาสในครั้งนี้ ขอบคุณหลายๆๆ ครับผม