ชีวิตครูที่ต้องอยู่กับตำรา ชีวิตครูที่ต้องอยู่กับศิษย์ตลอดเวลา  เหนื่อยไหมกับการจัดการเรียนการสอน เหนื่อยไหมที่ต้องแก้ปัญหา  หากเหนื่อยนักลองมองปฏิทินดูซิ  ว่ายังมีใครหนอที่เหนื่อยมากกว่าเราหลายเท่า  แล้วเราจะมองเห็นว่าความเหนื่อยของเรานั้นเป็นแค่เศษธุลี