KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 154. ทำ KM หรือเขียน บล็อกไม่ได้ดี ถ้า ....

       ๑. ทำหรือบันทึกเพื่อโอ้อวด หรือเพื่อเอาคะแนนเป็นเป้าหมายหลัก     เพราะจะมีความปลอมอยู่ในนั้นเยอะเกิน
       ๒. เอาความรู้ในตำรา  ในระเบียบราชการหรือหน่วยงานมาเขียน บล็อก
       ๓. ไม่ได้อยู่บนฐานของชีวิตจริงหรืองานประจำ
       ๔. คิดว่าการเอาความสำเร็จมา ลปรร. กันนั้น  เป็นความสำเร็จระดับ "สุดยอด"
       ๕. ไม่มีการบันทึก ผลการ ลปรร.    หรือบันทึกไม่เป็น    บันทึก tacit knowledge ไม่เป็น
       ๖. ใจไม่เปิด   หูไม่เปิด   ปากไม่เปิด   ตาไม่เปิด     หรือเปิด แต่เปิดผิดทาง   เปิดแบบมิจฉาทิฐิ     เปิดแบบสัมมาทิฐิหมายถึงเปิดโดยมีความเคารพผู้อื่น เห็นความสามารถและคุณค่าของผู้อื่น  พร้อมไปกับมั่นใจตนเอง และเห็นข้อจำกัดของตนเอง
      ๗. ทำในระดับวัตถุ กายภาพ หรือระดับกิจกรรม     ไม่ได้ลึกลงไปถึงระดับคุณค่า  และจิตวิญญาณ
      ๘. ไม่ ลปรร. ออกไปนอกกลุ่ม นอกหน่วยงาน     ไม่เขม้นหาความรู้จาก Best Practice ของหน่วยงานอื่นมาต่อยอด
       ๙. ไม่มีการ re-use ความรู้ที่ตนร่วมกันสร้างขึ้น
     ๑๐. หน่วยงานมีวัฒนธรรมอำนาจยึดครอง
     ๑๑. ..........................................................................  (เชิญช่วยกันเติมครับ)


วิจารณ์ พานิช
๒๗ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 48957, เขียน: 08 Sep 2006 @ 08:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

ตรงประเด็นครับอาจารย์ นี้แหละแนวทาง Gotokrow ครับ  เป็นการแสวงหาเครือข่าย เพื่อความร่วมมือระหว่างองค์และบุคคล ในการต่อยอดถึงการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ ภายในพื้นที่ที่ประเทศไทยครับ ถ้านำแนวคิดและแนวทางนี้ไปต่อยอดเชื่อว่า แนวทางนี้เห็นผลมากกว่าครับ ขอบคุณครับอาจารย์

IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

องค์กรและองค์ความรู้ครับ

ไม่มองในแง่บวก มีอคติกับสรรพสิ่ง

ขอเพิ่มประเด็นครับ พอดีมือกดโพสเร็วไป...

 • ความไม่เข้าใจวัฒนธรรมการเรียนรู้ แบบใช้ Blog และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีดังกล่าว
 • ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ Blog อย่างแท้จริง ใช้การเขียนบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่สร้า้งสรรค์
เขียนเมื่อ 

เขียน blog ไม่ได้ดีหากเพราะ

- มัวติดยึดที่รางวัล..

-คิดแข่งขันกับผู้อื่น...แต่ไม่ได้มองพัฒนาการตน...

-ไม่รักที่จะสนุกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น....

-ไม่รู้จักและไม่เข้าในคำว่า "มิตรภาพ"

-ไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่า "ให้"...ให้ด้วยใจและเจตนาที่ดีงาม...

...

ด้วยความเคารพ...คิดออกได้เท่านี้คะ...ณ ตอนนี้

กะปุ๋ม

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
 • ไม่มุ่งเพื่อผลประโยชน์ตนหรือหน่วยงานตน ลดตัวตนให้น้อยที่สุดครับ
 • ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นมักไม่มุ่งผลทางวัตถุ

 

 • เขียนบล็อกตามคำสั่งของเจ้านายค่ะ นายบอกให้เขียนก็เขียนไป
 • อยากจะประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเอง
อัจฉรา
IP: xxx.121.110.187
เขียนเมื่อ 

ต้องมีอารมณ์ดีในขณะที่เขียนค่ะ     เป็นอารมณ์ของผู้ให้และเกิดความภาคภูมิใจค่ะ

ขออนุญาตนำมา update ให้ค่ะอาจารย์ http://gotoknow.org/blog/tutorial/126737

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 154. ทำ KM หรือเขียนบล็อกไม่ได้ดี ถ้า ....

1. ทำหรือบันทึกเพื่อโอ้อวด หรือเพื่อเอาคะแนนเป็นเป้าหมายหลัก เพราะจะมีความปลอมอยู่ในนั้นเยอะเกิน

2. เอาความรู้ในตำรา ในระเบียบราชการหรือหน่วยงานมาเขียนบล็อก

3. ไม่ได้อยู่บนฐานของชีวิตจริงหรืองานประจำ

4. คิดว่าการเอาความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้นเป็นความสำเร็จระดับ "สุดยอด"

5. ไม่มีการบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือบันทึกไม่เป็นและไม่รู้วิธีในการบันทึก tacit knowledge

6. ใจไม่เปิด หูไม่เปิด ปากไม่เปิด ตาไม่เปิด หรือเปิด แต่เปิดผิดทาง เปิดแบบมิจฉาทิฐิ ไม่เปิดแบบสัมมาทิฐิ หมายถึงเปิดโดยมีความเคารพผู้อื่น เห็นความสามารถและคุณค่าของผู้อื่นพร้อมไปกับความมั่นใจตนเอง และเห็นข้อจำกัดของตนเอง

7. ทำในระดับวัตถุ กายภาพ หรือระดับกิจกรรม ไม่ได้ลึกลงไปถึงระดับคุณค่าและจิตวิญญาณ

8. ไม่ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกไปนอกกลุ่ม นอกหน่วยงาน ไม่แสวงหาความรู้จาก best practice ของหน่วยงานอื่นมาต่อยอด

9. ไม่มีการ re-use ความรู้ที่ตนร่วมกันสร้างขึ้น

10. หน่วยงานมีวัฒนธรรมอำนาจยึดครอง

11. ไม่มองในแง่บวก มีอคติกับสรรพสิ่่ง

12. ความไม่เข้าใจวัฒนธรรมการเรียนรู้ ไม่เข้าใจวิธีการใช้บล็อก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมดังกล่าว

13. ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของบล็อกอย่างแท้จริง ใช้การเขียนบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่สร้างสรรค์

14. มัวติดยึดที่รางวัล

15. คิดแข่งขันกับผู้อื่น แต่ไม่ได้มองพัฒนาการตน

16. ไม่รักที่จะสนุกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ไม่มีอารมณ์ดีในขณะที่เขียน ซึ่งเป็นอารมณ์ของผู้ให้และเกิดความภาคภูมิใจ

17. ไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่า "มิตรภาพ"

18. ไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่า "ให้" ที่เป็นการให้ด้วยใจและเจตนาที่ดีงาม ไม่มุ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือหน่วยงานของตน และลดตัวตนให้น้อยที่สุด

19. เขียนบล็อกตามคำสั่งของเจ้านาย นายบอกให้เขียนก็เขียนไป

20. อยากจะประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเอง

หากท่านคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็สามารถเขียนข้อคิดเห็นต่อยอดกันเข้ามาได้นะค่ะ

 

ดิฉันอาจจะไม่สามารถสรุปการเขียนblogออกมาเป็นข้อๆได้ค่ะ...แต่อาจจะเล่าในความคิดและประสบการณ์ส่วนตัวว่า....

 • สำหรับดิฉันการเขียนบันทึกแต่ละบันทึกนั้นต้องใช้เวลามาก  ต้องวางแนวคิดเรื่อง  ต้องหาข้อมูลดำเนินเรื่อง  เล่าเรื่อง  สรุปเรื่อง  แล้วตามมาด้วยการแวะเวียนมาดูผลงาน...ซึ่งมิได้เบ็ดเสร็จในเวลาอันสั้น...
 • หลายครั้งที่ดิฉันเขียนบันทึกได้ไม่ดีเลย   แต่ได้ความคิดเห็นที่เพื่อนเข้ามาแชร์ได้ดีเหลือเกิน....
 • หลายครั้งที่ดิฉันเข้าไปแชร์ในบันทึกเพื่อนทีหลัง  แล้วได้อ่านความคิดเห็นดีๆของใครต่อใคร..ดีกว่าที่ฉันไปเป็นคนแรกๆซะด้วยซ้ำ
 • หลายครั้งที่ดิฉันเข้ามาพูดคุย

(ต่อค่ะ)

 • หลายครั้งที่ดิฉันเข้ามาพูดคุย  ทักทายเพียงเพื่อสานต่อมิตรภาพ....เพราะไม่มีเวลาแต่รีบเข้ามาเพียงเพื่อทักทายเพื่อนให้ได้เห็นว่ายังมีความรัก  ห่วงใยอยู่เสมอ....(ดิฉันเคยห่างการเล่าประสบการณ์งานเรื่องดีๆ เพราะเพียงได้สัมผัสถ้อยคำที่อ่านแล้วรู้สึกว่า...คนอ่านใจแคบ.....)
 • ....ที่ผ่านมาทาง G2K โดยเฉพาะ อ.จันทวรรณและ อ.ธวัชชัย  ใจกว้างมากๆ....ให้ความเข้าใจพวกเรามาโดยตลอด  มองข้ามบางเรื่องไปซะด้วยซ้ำ...นั่นเป็นที่มาของความสบายใจ  วางใจ  และเชื่อใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง..เพราะรู้ว่าเพื่อนให้อภัยเสมอหากผิดพลาด   
 • ดิฉันมิใช่คนเขียนblog เพราะนายสั่ง  เป็นคนที่อยากรู้  อยากเขียน  อยากทำด้วยตนเอง  ใช้เวลาที่นอกเหนือราชการทำ...จึงเป็นคนที่มาเอง  อยากบอก  อยากถ่ายทอดประสบการณ์เองถ้าบรรยากาศดีค่ะ

เล่ามาซะยืดยาวเพียงอยากบอกสั้นๆค่ะว่า....จะเขียนblogไม่ได้ดี  ถอดความรู้ไม่ออก...ถ้าหากบรรยากาศการแลกเปลี่ยนไม่เอื้อและไม่ได้ใจจาก bloggers ค่ะ

(ขอประทานโทษนะคะที่ไม่สามารถสรุปให้สั้นได้ด้วยตนเอง...อ.จันทวรรณ สรุปเองนะเจ้าคะ)

ไม่กล้าเขียนบล๊อก
IP: xxx.64.123.108
เขียนเมื่อ 
ยกตัวอย่างบล๊อกดีๆให้สักบล๊อกซิเจ้าคะ  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
อยากรู้
IP: xxx.8.115.156
เขียนเมื่อ 
คนที่ไม่ตอบความคิดเห็นเลย  เป็นบล็อกที่ดีไหมเอ่ย