ควันหลงจากการเรียนภาษาอังกฤษของครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  ซึ่ง รศ.ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก  เป็นอาจารย์ผู้สอน

ท่านสอนวิธีการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว  มีวิธีการอ่านอย่างไร  สังเกตภาษาอังกฤษ  และมีวิธีการเดาอย่างไร  พวกเรา  รวมทั้งครูสิริพร  ก็ได้รู้เยอะ  และนำมาใช้ในการอ่าน journal  ได้มากทีเดียว

มีในคาบหนึ่งของการเรียน  ท่านยกตัวอย่างว่า  psychologist  เป็นคำนาม  มาจากรากศัพท์  psyche และ  logy  ซึ่งแปลจากรากศัพท์เหล่านี้  จึงแปลรวมทั้งหมดว่า  นักจิตวิทยา

พอท่านพูดถึงตอนนี้  ท่านก็ถามพวกเราว่า  เคยไปหาหมอโรคจิตหรือเปล่า  รู้ไหมว่าหมอโรคจิตที่ต่างประเทศ  รวยนะ  ชาวต่างประเทศนิยมไปหาหมอโรคจิต  เวลาคิดมากและไม่มีทางออก  ให้หมดโรคจิตช่วยหาทางออก

แต่คนไทยไม่ค่อยชอบไปหาหมอ  คงจะคิดว่า  ไปหาหมอโรคจิต  คือใกล้จะเป็นบ้า  ตีความหมายว่า  หมอโรคจิตคือหมอรักษาโรคประสาท  โรคประสาท  คือ  คนบ้า  ในความหมายของคนไทยโดยส่วนใหญ่

แล้วท่านก็บรรยายว่า  คนไข้ที่ไปหาหมอก็จะได้นอนบนเก้าอี้ยาว  ท่านก็สอนเรื่องเก้าอี้ยาวเรียกว่า  couch  หมายถึง  เก้าอี้ยาว  คล้ายๆกับ sofa หมายถึงเก้าอี้ยาว  แตกต่างตรงที่  sofa  จะมีพนักพิงเท่านั้น

แล้วพวกคุณเป็น  a couch potato  หรือเปล่า  พวกเราไม่เข้าใจความหมาย  เก้าอี้ยาวมันฝรั่ง  มันหมายถึงอะไรนะ  ครูสิริพรคิด

อาจารย์เฉลยว่า  คนดูโทรทัศน์ที่เก้าอี้ยาวและกินมันฝรั่งไปด้วย

จากนั้นท่านก็ถามว่า  แล้วใครเป็น  a mouse potato บ้าง

ครูสิริพรคิด  mouse คือ หนู  potato คือ มันฝรั่ง  แล้วทั้งหมดจะหมายถึงอะไรหนอ

พวกเราทายไม่ถูกค่ะ

สมาชิก GotoKnow  ใครเป็น  a mouse potato บ้างคะ