วันนี้  รู้สึกไม่ค่อยสบาย...

คำคมเลยแล้วกัน Life  would  be  too  smooth  if  it  had  no  rubs  in  it.  ชีวิตอาจจะราบเรียบเกินไป  ถ้าไม่มีอุปสรรคต่าง ๆ

                                                                 ...ครูตู่...