ในทีมที่ทำงานของเรา พยายามที่จะออกแบบกระบวนการทำงานอย่างหนึ่ง ที่จะ สร้างความสมดุล ของ DEMAND และ SUPPLY โดยพยายามสร้าง รายงานที่จะมาดูว่า ตอนนี้ มี demand เข้ามาเท่าไร และ สูงกว่าหรือ ต่ำกว่า supply หรือไม่ แต่มาสะดุด ตรงที่ว่า พอมาปรึกษา อ.ปรึกษา อาจาร์ย ถามว่า มาดูรายงานทำไม ทำไม เราไม่ออกแบบกระบวนการที่ทำให้ balance ตั้งแต่เริ่มต้น ล่ะ โอโห้ ชัดเจนมาก แถมอาจาร์ยยังแนะต่อว่า การนำ supply ที่มีอยู่มาใช้ โดยการบริหารจาก demand นี่สิ คือ สิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม ไม่ใช้ ทำอะไรมาก็ได้ แล้วมาดูว่า balance กันหรือไม่ แล้วมาแก้ไขให้สมดุลกัน โดยการเพิ่ม หรือลด ด้านใดด้านหนึ่ง