จากการที่เราตะลุยคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิข้าราชการและผู้ประกันตน(ประกันสังคม) ตลอดเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549 นั้น   มีผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 946 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วน  รอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน 276 คน    เราสามารถรับเข้าคอร์สปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดรอบเอวและลดความอ้วนได้เพียง 40 คน ในระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.49   โดยกิจกิจกรรมที่จัดใหเราใช้ตามคอร์ส Detoxication in 10 days แต่มาปรับลดห้วงเวลาลงเหลือ 5 วัน  จนถึงวันนี้มีผู้สมัครแล้ว 31 คน และมีจองโควต้าอีก 14 คน  สำหรับโรงพยาบาลไหนที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ขอให้แจ้งมาที่ 0-4270-7007 ต่อ 141