โหมโรง ชมรมคนเอวดี หุ่นดี ชีวีสดใส

kunnong
เอวดี หุ่นดี ชีวีสดใส ลดรอบเอว ลดความอ้วน
จากการที่เราตะลุยคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิข้าราชการและผู้ประกันตน(ประกันสังคม) ตลอดเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549 นั้น   มีผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 946 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วน  รอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน 276 คน    เราสามารถรับเข้าคอร์สปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดรอบเอวและลดความอ้วนได้เพียง 40 คน ในระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.49   โดยกิจกิจกรรมที่จัดใหเราใช้ตามคอร์ส Detoxication in 10 days แต่มาปรับลดห้วงเวลาลงเหลือ 5 วัน  จนถึงวันนี้มีผู้สมัครแล้ว 31 คน และมีจองโควต้าอีก 14 คน  สำหรับโรงพยาบาลไหนที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ขอให้แจ้งมาที่ 0-4270-7007 ต่อ 141

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนเอวดี หุ่นดี ชีวีสดใส

คำสำคัญ (Tags)#หุ่นดี#ชีวีสดใส#คอร์สลดรอบเอว#ชมรมเอวดี

หมายเลขบันทึก: 48934, เขียน: 07 Sep 2006 @ 23:16 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 11:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

IP: xxx.188.54.119
เขียนเมื่อ 

         ขอต้อนรับสมาชิกกลุ่มแรกที่สมัครเข้าคอร์ส "ลดรอบเอว" คือ ทีมจากอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ยินต้อนรับทุกท่านคะ

        ตามติดมาด้วยทีมที่ 2 จาก ศตม. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่นำด้วยแมลง(ขออภัยถ้าเขียนชื่อหน่วยงานไม่ถูกต้อง)  นำทีมโดย หัวหน้าสมบูรณ์  เถาว์พันธ์ และคณะประกอบด้วยคุณไทอุดร  เหลาแหลม  ตุณภักดี  ชัยเพชร  คุณภานุวัฒน์  มาตราช ก็ยินดีต้อนรับคะ

       

phanudh
IP: xxx.25.3.124
เขียนเมื่อ 

สำหรับรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมดมีดังนี้

 1. นายสมบูรณ์          เถาวพันธ์  
 2. นายไทอุทร           เหลาแหลม
 3. นายภักดี               ไชยเพชร
 4. นายภานุวัตร         มาตราช
 5. น.ส.พจณิชา         ไชยโคตร
 6. ทพ.อาวุธ              เจียมศรีพงศ์
 7. นางโสภา              ปิตะแสง
 8. นางแก้วตา           ไชยวงคต
 9. นางสราญนันต์     โสภาพ
 10. นายวิโรจน์             สารวัน
 11. นางดวงเนตร         ไชยวงค์คต
 12. นายวิสุทธิ์ศักดิ์       โพธิ์มาตย์
 13. ว่าที่ ร.ต.เหล็กไหล  แสงวงค์
 14. นางนิศากร             สุวรรณเจริญ
 15. นายผดุง                ประพันธ์
 16. นายถ้วน                 สุคนธชาติ
 17. นางฉวีวรรณ          อรัญโชติ
 18. นางประมาณ          เกียรติธาตรี
 19. นางวิภาวัลย์          เสมอพิทักษ์
 20. นางกัลลิกา            เสมอพิทักษ
 21. นางวาริกา             เจริญพงศ์
 22. นางอุทัยวรรณ       วงศ์กาฬสินธุ์
 23. น.ส.ไพรวัลย์          ไพรจันทร์
 24. นางวิมลมาศ          ขวาธิจักร
 25. นางกาญจนา          ศรีจันทร์
 26. นางขวัญฤดี            นิวาสประกิต
 27. นางอารยา               นิลทะโพธิ์
 28. นางต้อย                 แสนเมืองโคตร
 29. นางพัชรินทร์           ตุ่ยไชย
 30. นายเดชศร              เลิศไธสงค์
 31. นางรุ่งสวัสดิ์           วรราช
 32. นางพัชรินทร์          เลิศไธสงค์
 33. นางพูลทรัพย์          พ่อไชย
 34. นางนำผึ้ง               ศรีสุดา
 35. นางลอย                 พรมน้อย
 36. นางสัมพันธ์             จันทร์ธรรม
 37. นายสุทัศน์              ชุณหวิจิตรา
 38. นายอุดมรัตน์          ศรีนา
 39. นายจิตติ                 คำสงค์
 40. นายวสันต์               แสงสงวน
 41. นายสมศักดิ์            นาโควงค์
 42. นางทัศนีย์               พลหงษ์
 43. นางถนอมศิลป์        พันธมุย

โดยมีข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 5 ข้อ ดังนี้

 1. มีความมุ่งมั่นในการลดรอบเอวและลดน้ำหนัก 
 2. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ 5 วัน
 3. ยินยอมให้มีการตรวจ LAB.เพื่อประเมินผลก่อนและหลังอบรม
 4. สามารถรับประทานอาหารที่จัดให้ ครบทุกมื้อ
 5. สามารถออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันเข้าร่วมกิจกรรมวันแรก คือ

 • งดน้ำ งดอาหารหลัง 24.00 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 08.00-08.30 น. วันที่ 11 ก.ย.49  /เจาะเลือดชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว รอบสโพก

แต่งกายด้วยชุดกีฬาหรือชุดออกกำลังกายพร้อมรองเท้าผ้าใบ

  สมบูรณ์ เถาว์พันธ์
  IP: xxx.156.127.15
  เขียนเมื่อ 

  กลุ่มที่3 ชื่อกลุ่ม เก๋ไก๋สแลนเดอร์

  รักทุกกลุ่มที่ให้กำลังใจกันและกัน

  ความอ้วนคงหายไปในคอร์สนี้ และเอวงามตามมา

  นายภักดี ไชยเพชร
  IP: xxx.156.127.15
  เขียนเมื่อ 
  สำหรับการเข้าคอร์ด  ลดรอบเอวของทาง คปสอ. โพนนาแก้วได้จัดทำการอบรมรู้สึกว่าเป็นผลดีกับตัวเองและคนรอบข้างอย่างมากเลย  สำหรับคอร์ดนี้จะเอาไปแนะนำให้กับผู้ที่ประสบปัญหากับโรคความดันเบาหวานให้ดูแลสุขภาพของเขาให้ดีที่สุด