วันนี้ พี่โอ๋-อโณที่ มอ. เขียนเรื่อง พจนานุกรม

in: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">

(Dictionary)ที่ผมใช้อ้างอิงพบว่าพจนานุกรมมีผิดเหมือนกัน สมควรแจ้งเจ้าของพจนานุกรมไหมครับ  ลองมาตอบคำถามลับสมองก่อนดีกว่า</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">1.เขาคลั่งไคล้ในตัวเด็กสาวคนนั้น</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"> a.    He is crazy in that girl.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"> b.   He is crazy about that girl.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list .5in" class="MsoNormal"></p><p>   เลือกดูว่าข้อไหนน่าถูก  คำเฉลยอยู่ข้างล่างครับ</p><p>   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">2. เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">      a. He is finished study as a bachelor in </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       the field of English.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">     b. He is completed his study on English</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       with a degree of  bachelor.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>      c. He is graduated with a bachelor degree</p><p>          in English.     </p><p> </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ลองมาดูคำว่า milk (n.)ว่าแปลว่าอะไรได้บ้าง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">boil and sterilize milk      ต้มและฆ่าเชื้อโรคในนม</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">bacteria-free milk           นมปลอดแบคทีเรีย</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">dehydrated(powder) milk              นมผง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">evaporated milk                         นมข้นจืด</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">pasteurized milk                         นมที่ฆ่าเชื้อแล้ว</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">condensed milk                      นมข้นหวาน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">coconut milk   พจนานุกรมดันแปลว่าน้ำมะพร้าว ความจริงผู้เขียนคิดว่าควรเป็น น้ำกะทิ (เห็นไหมครับพจนานุกรมก็ผิดได้)ที่เราคั้นไว้ทำขนม  พูดแล้วอยากกิน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>  ผู้เขียนชอบดื่มอันนี้ครับ  สมัยเด็กๆดื่มไม่ได้จะอาเจียน โตแล้วไม่มีอาการ </p><p></p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">sour milk                      นมเปรี้ยว</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">อันนี้คนกลัวอ้วนชอบครับ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      skimmed milk                นมที่สกัดเอาไขมันออกแล้ว                             <p style="text-align: center">Mom And Kids</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"> </p><p>        คงได้สาระและความรู้บ้างนะครับ เพิ่งรู้ว่าแค่คำว่า milk ก็มีหลายความหมายแล้วครับขอไปอ่านหนังสือต่อก่อนครับก่อนที่น้องนิว จอมยุ่งจะมาป่วนบันทึก   </p> <p>   </p><p></p><p>  เฉลย ข้อ 1 ข้อ b        ข้อ  2 ข้อ c  </p><p>  </p><p></p><p></p><p>    ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.</p>