เล่าสู่กันฟังด้วยภาพ

 วันอังคารที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา ชาวมอดินแดง KKU_KM ต่างก็มาร่วมกัน "เล่าสู่กันฟัง การจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ภาพที่ ๑ คุณเอื้อรังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวชื่นชมทีมงานร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ F2F

ภาพที่ ๒ ทีมงานเสื้อเหลือง ใจสีเหลือง ร่วมรับฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆชาวมอดินแดง

ภาพที่ ๓ ทีมคุณกิจ เล่าสู่กันฟัง การจัดการความรู้เสริมแรงงานคลังและพัสดุ

ภาพที่ ๔ ทีมงานคุณกิจเล่าประสบการณ์ในการนำเครื่องมือ KM มาเสริมแรงพัฒนางานประจำ "กล้าพูด กล้าปรึกษาหารือ กล้าถาม"

 งานนี้ท่านใด ทีมงานใดเล่าสู่กันฟัง ท่านเอื้อรังสรรค์ แจกเสื้อทีม KM_KKU ทุกท่าน เป็นขวัญและกำลังใจ

JJ