วันนี้ได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีนักคือ พ่อของผอ.เสียชีวิต