ได้รับการประสานจากรองผวจ.นนทบุรีฝ่ายความมั่นคง ต้องการทราบว่าอาชีพที่ กศน.อำเภอในจังหวัดนนทบุรีที่ได้จัดไปและคาดว่าจะจัดได้ในวิชาต่างๆนั้นมีวิชาอะไรบ้างเพื่อจะเป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือกันต่อไป ขอให้ช่วยกันแจ้งในบันทึกนี้ด่วนภายในวันที่ 18. พฤษภาคม 2555 นี้. จะลิงค์ข้ดมูลนี้ไปให้ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้เช่นกัน