เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน  2549  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดมหกรรมส่งเสริมการตลาดและอาหารปลอดภัย  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสนับสนุนโครงการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
          สถานที่จัดงานก็ใช้บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  โดยงานนี้ได้บูรณาการเข้าด้วยกันกับโครงการตลาดนัดธงฟ้า ของกรมการค้าภายใน  ผมนำภาพกิจกรรมในวันงานมาฝากครับ
  • ป้ายของการจัดงานบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
    

 

  • บริเวณถนนด้านหน้า ด้านซ้ายเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย  ด้านขวาเป็น OTOP และธงฟ้า
 

 

  • สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มที่นำมาจำหน่าย

 

  • ตัวอย่างป้ายแสดงสินค้าปลอดภัย สถานที่ผลิตและการติดต่อ

 

  • งานนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการบริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดด้วย มีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

 

          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้บูรณาการและดำเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตตามนโยบายครัวของโลก  และโครงการเกษตรธรรมเทค  และโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร   

          ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำเนินการในวันที่จัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ก็คือการประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและพัฒนาการดำเนินการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะบันทึกเพิ่มเติมในบ้นทึกต่อไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก