GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเตรียมการจัดการอบรม Blog

วันนี้ทางโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านสวายได้ร่วมกันจัดการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog เพื่อขยายผลร่วมกัีน

การอบรมขยายผลเรื่อง Blog 

วันนี้ทางโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านสวายได้ร่วมกันจัดการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog เพื่อขยายผลร่วมกัีน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูเข้าใจว่า  Blog  คืออะไร
  2. เพื่อให้ครูแกนนำสามารถสร้าง Blog ของตนเองได้
  3. เพื่อให้ครูแกนนำสามารถขยายผลให้แก่สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือสายชั้นให้สามารถสร้าง Blog ได้

กลุ่มเป้าหมาย

  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระของทั้งสองโรงเรียน
  2. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 2  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

งบประมาณ  - ไม่มี -

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48109
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เป็นการจัดการอบรมที่มีประโยชน์มาก  วิทยากรอธิบายได้ช้า ชัด  เข้าใจ ดีใจที่สามารถทำ blog  เป็นของตัวเองได้ ขอบคุณมาก

อบรมงัยวะไม่มีงบประมาณ สบายดีเพื่อน ติดต่อบ้างก็ได้