ผมคิดว่าเมื่อทีมประเมินภายนอกลงไปประเมิน   สิ่งแรกที่เราจะทำ คือฟัง briefing จากทีมประกันคุณภาพของ มอ.   น่าจะให้มานำเสนอภาพรวมของมาตรฐานแต่ละตัว    ตัวละ 10 นาที   7 มาตรฐานใช้เวลา 70 นาที   ประเด็นที่นำเสนอของแต่ละมาตรฐาน ได้แก่

          1. มีการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างไร
          2. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่ชัดเจนด้านใดบ้าง สภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
          3. ด้านใดที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เวลานี้เป็นอย่างไร
          4. สาขาวิชาที่ถือเป็นตัวอย่างได้ 3 สาขา
          5. สาขาวิชาที่ยังต้องปรับปรุง 3 สาขา

          เราจะไม่เน้นคุยกันตามตัวชี้วัด   เพราะมีอยู่ในรายงานแล้ว   คณะผู้ประเมินได้อ่านมาแล้ว

          นี่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ   เวลาไปประเมินจริงๆ อาจไม่ได้ทำตามนี้   เพราะเราต้องหารือทำความตกลงกันในทีมประเมินเสียก่อน

 

วิจารณ์   พานิช
28 ส.ค. 49