การประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมฯ อยู่ในวิสัยที่จะจัดการประชุมให้มีชีวิตชีวามากขึ้นได้

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๙ ดิฉันได้ไปเล่าเรื่องเครือข่าย KM เบาหวาน ในการประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเรื่อง มิติใหม่สู่ความเป็นเลิศขององค์กรพยาบาล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ มีผู้เข้าประชุมร้อยกว่าคน

ดิฉันไปถึงที่ประชุมก่อนเวลา จึงได้ฟังการบรรยายเรื่อง Healthy Baby  เป็นเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ที่พูดถึงมากคือเรื่องของการนวด และเมื่อสำรวจเอกสารประกอบการประชุมที่จัดทำเป็นรูปเล่ม พบว่ามีเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นความสำเร็จดีๆ เช่น การลดระยะเวลารับบริการหน่วย short stay service, Self-Help Group ฯลฯ

ดิฉันสังเกตอารมณ์ผู้เข้าประชุมที่นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียวแล้ว เกิดความคิดว่าสมาคมฯ อยู่ในวิสัยที่จะจัดการประชุมให้มีชีวิตชีวามากขึ้นได้ โดยเสาะหาสมาชิกที่มีผลงานการปฏิบัติดีๆ จากหลากหลายที่ และจัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความรู้ปฏิบัติ” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง connection ระหว่างสมาชิกด้วยกันโดยสมาคมฯ เป็นตัวประสาน กิจกรรมลักษณะนี้จะทำให้ผู้เข้าประชุมเกิด “แรงจูงใจ” “แรงบันดาลใจ” ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อ ประโยชน์จึงมากกว่าฟังการบรรยายอย่างเดียว ซึ่งเชื่อได้ว่าในเวลาไม่นานสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากที่ประชุมก็จะค่อยๆ เลือนหายไป

การบรรยายของดิฉันในวันนั้น ได้บอกถึงการกำเนิดขึ้นของเครือข่าย KM เบาหวาน และเล่าว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมทำอย่างไร เมื่อจบการบรรยายมีผู้เข้าประชุมมาบอกว่าฟังการบรรยายเรื่อง KM มาหลายครั้งแล้ว มาฟังครั้งนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า KM คืออะไร ดิฉันไม่ลืมที่จะบอกด้วยว่าการพยาบาลจะเข้าสู่มิติใหม่ได้ เราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมๆ ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติทุกคนมีศักยภาพมี “ความรู้ปฏิบัติ” ดีๆ อยู่ในตัว และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพโดยเอาความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้#เครือข่าย#สมาคมศิษย์เก่า

หมายเลขบันทึก: 48104, เขียน: 04 Sep 2006 @ 10:08 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 19:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)