-วัตถุประสงค์: ให้คนข้ามถนน

..สะพานลอย
=ข้อดี .รถไม่ต้องหยุด ลดอุบัติเหตุ
=ข้อเสีย .ระยะทางเดินทางมากขึ้น
            .คนสูงอายุ,พิการขา,ตาบอด ใช้งานยาก หรือใช้ไม่ได้
ประโยชน์ทางอ้อม(ประชด)
            .เป็นที่ทำมาหากินของคนบางประเภท เช่น ขอทาน,คนขายของ(แต่ขวางทาง),โจร,พวกบ้ากาม ฯ
            .ได้ใช้เงินภาษีได้มากขึ้น
            .เป็นที่หลบฝนของคนขี่จักรยานยนต์

..ทางม้าลาย
=ข้อดี .ใช้งบประมาณน้อย
         .คนทุกประเภทใช้งานได้
=ข้อเสีย .รถต้องหยุด

ทุกวันนี้ทางม้าลาย เหลือน้อย มีแต่จะสร้างสะพานลอยมากขึ้น
สรุป เน้นรถ มากกว่าเน้นคน