1 ปี สำหรับเวทีนี้ 1 ปีที่ผ่านไป (เกริ่นนำ)

ชายขอบ
ข้อสังเกตเล็ก ๆ จากคน ๆ หนึ่งที่ใช้ GotoKnow.Org มาครบ 1 ปี เห็นมาทั้ง 2 Version

     เผลอแป๊บเดียว 1 ปีผ่านไปแล้วสำหรับผมใน GotoKnow.Org บ้านหนังนี้ที่ผมรัก ด้วยเมื่อวาน (27 สิงหาคม 2549) เป็นวันที่หากนับถอยหลังไปถึงวันเดียวกัน เมื่อปีที่แล้ว คือวันที่ผมได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก GotoKnow.Org หลังการศึกษาเบื้องต้นว่า GotoKnow.Org คืออะไร และมีไว้ทำไม โดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชม. ตรงกับที่ตนต้องการค้นหาอยู่หรือไม่ คือต้องการเขียนบันทึกผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ตามโครงการวิจัย “ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน” เมื่อคิดว่าใช่ และเป็นไปในแนวทางที่ต้องการแล้ว ก็เริ่มลงมือใช้งานในทันที นับถึงวันนี้ก็ 1 ปี ผ่านไปแล้ว

     ในขณะนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเผยแพร่งานที่ตนทำ เพียงแต่ต้องการพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับการวิเคราะห์ในภายหลัง อีกทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการให้เครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงนักวิจัยร่วมได้เข้ามาติดตาม เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกันไปในตัวเท่านั้น แต่เมื่อยิ่งใช้ไป ก็ยิ่งเห็นคุณค่าประโยชน์อันมากมายมหาศาล จนเกิดเป็น 9 Blog ตามประเด็นของเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันอ่าน (รวม Blog ทั้ง 9 Blog ที่ ฅน"ชายขอบ") หากนับรวมกันในช่วง 6 เดือนหลังของปี ก็จะมีคนเข้าอ่าน 95,564 ครั้ง หากจะประมาณการเอาก็จะถือว่า 150,000 ครั้งที่มีการเปิดอ่าน รวมทั้งที่ผมเปิดเองด้วย ก็ไม่น่าจะขาดหรือเกินมากนัก ตรงนี้ถือว่าเป็นคุณค่าทางใจของคนเขียนบันทึกที่จะบอกใครให้ร่วมยินดีด้วยยากหากแต่เจ้าของบันทึกเกินแรงใจจากตรงนี้มากมายเหลือเกิน ส่วนข้อคิดเห็นนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

     มาถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกินคาดทั้งนั้น เกินคาดจนไม่อาจจะแจกแจงเป็นเรื่อง ๆ ได้ แต่ก็ยังตั้งใจว่าจะเขียนเป็นตอน ๆ ตามแนวทาง AAR ซึ่งเป็น AAR ของ 1 ปีที่ผ่านมา หาใช่จะ AAR แล้วเดินหนีหายไปจาก GotoKnow.Org แห่งนี้เสียไม่ คงจะเป็น AAR อีกในปีหน้า และปีต่อ ๆ ไป สิ่งที่เกินคาดในปีที่ผ่านมาบางเรื่องมาเร็วมาก เร็วเกินกว่าที่จะตั้งตัวรับได้ทัน ล้วนเป็นเรื่องที่ดี ๆ แต่ก็มีบ้างในบางเรื่องที่ต้องเสียความรู้สึกไป เพราะตัวเองรักษาระยะห่างให้เหมาะสมไม่เป็น ไม่ถูกต้อง ก็ยังมองในเชิงบวกว่า ไม่เป็นไร เป็นธรรมดาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมจริงหรือสังคมเสมือน หรือทั้งจริงและเสมือนปน ๆ กัน แต่ก็กว่าที่จะคิดได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน

     ในวันนี้ GotoKnow เปลี่ยนไปเยอะมาก ตัวผมเองก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่ทำให้เวลาเขียนบันทึกน้อยลงมาก ส่วนนี้พยายามที่จะแก้ไขอยู่ คาดว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงปลายปีงบประมาณไป ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้น ในส่วนของสมาชิก GotoKnow เก่า ๆ หลาย ๆ คน เท่าที่ผมสังเกตดู ก็จะพบความเป็นไปในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน แต่สาเหตุก็คงจะต่างกันไปในแต่ละคน ส่วนตัวผมนั้น เกิดจากการบริหารเวลาที่ยังเป็นเหมือนเดิมทั้ง ๆ ที่จะเหมือนเดิมไม่ได้สักเท่าไหร่แล้ว จึงมาลดเอาที่การบันทึกลงใน GotoKnow.Org เสีย โดยพยายามรักษาส่วนอื่น ๆ ไว้ เช่นการให้เวลากับน้อง ๆ หรือพี่ ๆ ทีมงานวิจัยที่เป็นหมออนามัย และเครือข่ายอื่น ๆ มากขึ้น การจะกลับมาให้เหมือนเดิมก็ย่อมจะทำได้ หากที่ตั้งใจวางแผนไว้ว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเป็น CoP ให้ชัด และมีตัวตายตัวแทนเพิ่มขึ้นในอนาคต คงได้มีประเด็นดี ๆ ที่เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเล่าสู่กันฟังมากขึ้นกว่าตอนนี้

     ยอมรับว่า Version 2 ดีกว่า Version 1 ในหลาย ๆ ประการ จนไม่อาจจะร้องขออะไรเพิ่มเติมอีกได้ ยิ่งได้ทราบว่าทาง อ.ดร.จันทวรรณ และ อ.ดร.ธวัชชัย มีแผนการปรับปรุง/พัฒนาต่อไปอีกในหลาย ๆ เรื่อง ยิ่งมองเห็น GotoKnow.Org ในฐานะเครื่องมืออันทรงพลังของการจัดการความรู้ของคนไทยเอง ขอบคุณนักพัฒนาทั้งสองท่านไว้เป็นอย่างสูง เหมือนที่ได้เคยขอบคุณไว้ในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้ง สคส.ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งจริง ๆ ผมมองว่ายังมีอีกหลาย ๆ ภาคส่วนที่คอยให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณไว้ด้วย และที่สำคัญจะขาดเสียไม่ได้เลยคือ Bloggers ทั้งหลายที่ได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน

     ก่อนจบบันทึกนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตเล็ก ๆ จากคน ๆ หนึ่งที่ใช้ GotoKnow.Org มาครบ 1 ปี เห็นมาทั้ง 2 Version มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือลักษณะของกลุ่มผู้เขียนบันทึก (Bloggers) ผู้อ่าน ผู้ที่เข้ามา ลปรร. GotoKnow.Org ไม่ค่อยเหมือนเดิม ต่างจากเดิมไปมาก และมีเรื่องเล่าที่ต้องร่อนกรองตะเกรงมากขึ้น จนบางทีก็หา Tacit K. ไม่เจอ แต่เผลออ่านไปแล้ว (ยิ้ม ๆ) อันนี้อาจจะเป็นเพราะบันทึกเยอะมากก็ได้ สำหรับประเด็นการเกาะกลุ่มกันเพื่อ ลปรร.จริง ๆ นับเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมก็มักจะเป็นห่วงคนที่เข้ามาใหม่ ๆ ว่าจะรู้สึกแปลกแยกไป หากมองให้ดีเท่าที่เฝ้าติดตามจะเห็นว่าหากเข้ามาเดี่ยว ๆ ไม่ช้าไม่นานก็จะหายไป คนเหล่านี้หากได้เขียนบันทึกเป็นเรื่องเล่า เขาจะมี Tacit K. ดี ๆ มาบอกเราเสมอ ดีกว่าเรื่องเล่าบางเรื่องที่ผมจะเขียนถึงในบันทึก AAR คราวต่อ ๆ ไป ที่ผมตั้งหน้าตั้งตาว่าจะสะท้อนออกมาเรื่อย ๆ เป็นตอน ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#aar#b2b#bloggers#blogger#ชายขอบ#1ปีgotoknow.org

หมายเลขบันทึก: 46976, เขียน: 29 Aug 2006 @ 00:35 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.155.94.129
เขียนเมื่อ 

ผ่าน 1 ปี มาแบบไม่รู้ตัวครับ (เผลอๆ 1 ปี กับเดือนกว่าๆ แล้ว)

 • เป็นอีกคนครับที่ผ่านมาทั้ง 2 version
 • GotoKnow.org ทำให้มีอะไรดีๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตเสมอครับ
 • ยินดีกับพี่ "ชายขอบ" ด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

เป็นน้องใหม่ทั้งเรื่อง Blog และการเขียน เพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

1. นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงาน

2. เริ่มศึกษาและทำการวิจัยในงานประจำอย่างจริงจัง

หัวหน้า(นพ.นิพัธ กิตติมานนท์)บอกว่ามีอะไรที่น่าเขียนมาก แต่ก็เกิดความกังวลว่าเขียนไปแล้วเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือไม่ หรือว่าผู้อ่านร่อนตะแกรงหาไม่เจอ เพราะเราอยากให้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทำงานด้วย และหัวหน้าจะได้ทราบวิธีคิดรวมทั้งการทำงานของแต่ละคนด้วย ขอรบกวนศิษย์ผู้พี่ช่วยอ่านพิจารณาด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

นั่นแน...น้องอำนวย...นอนดึกจัง (ดูแลสุขภาพบ้างนะจ๊ะ) แต่พี่ดึก (แก่) กว่า...แอบเดินย่อง ๆ ตามหลังน้องอำนวยมาติด ๆ ชนิดระยะเผาขนเลยทีเดียว

มาแสดงความยินดีและอยากมอบ "เหรียญอึด" ให้คุณ "พี่ชายขอบ" ค่ะ เหรียญนี้มอบให้เฉพาะผู้อวุโส (ความรู้-ประสบการณ์) ที่เข้ามาก่อน ๆ ใครเพื่อนนะคะ หรือเรียกอีกอย่างว่า "เหรียญทน" ยินดีด้วยค่ะกับ 1 ปี ใน GotoKnow.org

เขียนเมื่อ 

น้องอำนวย

     เพราะ GotoKnow ไงครับ GotoKnow.Org ช่วยค้นหาผู้ประสาน CoP นวัตกรรม PCU ภาคใต้ตอนบน น้องต้องจำได้แน่นอน ใช่ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

คุณสุนันทา

     ไม่ต้องกลัวว่าคนอ่านจะร่อนตะเกรงหาไม่เจอครับ แต่ละคนก็เข้ามาถือตะเกรงกันคนละขนาด คนละแบบ สำหรับผมนะครับ มองว่าเขียนไว้เพื่อร่อนเอง คนอื่นจะพลอยร่อนเอาอย่างไรก็ร่อนเอาไปตามแต่ปราถนาครับ...ขอเพียงอย่านำข้อมูลโกหก หรือสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดไปถึงบุคคลอื่นในทางลบ ก็เป็นพอแล้วครับ
     ขอบคุณนะครับที่มา ลปรร.กันไว้ หลายวันก่อนผมตามไปอ่านบันทึกที่เกี่ยวกับ "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และได้ทิ้งรอยไว้แล้วด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์น้อง Vij

     สงสัยน่าจะเรียกว่า "เหรียญอึด" นะครับ หากจะมอบให้ แต่ 1-2 เดือนมานี้ คงเปลี่ยนเป็น "เหรียญทน" อยู่นะครับ เพราะเริ่มยั่งยืน (ประมาณว่า รากแก้วชับแล้วนิ) ใครจะไล่สักเท่าไหร่ก็ไม่หลุดไปเสียจาก GotoKnow สักที

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณชายขอบ

ครูอ้อยเข้ามาใน gotoknow ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 นี่เองค่ะ  เพิ่งจะ 4 เดือน  แต่ครูอ้อยมีความรู้สึกที่ดี  ที่ได้บันทึกเรื่องราวต่าง

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตต่อนะคะ  ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นต้องตอบ 2 ครั้ง  ครูอ้อยมีความรู้สึกที่ดีที่ได้อ่านบันทึกของ gotoknow  ค่อยเรียนรู้ไปว่า  tacit K. คืออะไร  แต่พอจะดำเนินการได้บ้าง  ไม่ทราบหลงทางหรือเปล่านะคะ  แต่จะพยายามไม่ให้ใครใช้ตะแกรงร่อนล่ะค่ะ  อิอิ  ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ

พี่ชายขอบครับ

ผมรู้สึกดีที่ได้เขียน

ผมรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่นี่ครับ

............

หากใครจะเขียนอะไร และหากจะใช้ตะแกรงร่อนยังไง ก็อาจต้องอ่านเป็นเรื่องๆไป วิเคราะห์ไป...

แต่เชื่ออย่า่งหนึ่งว่า G2K ก็เป็นสังคมของคน ที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคม ก็ไม่แปลกที่จะมี หลากหลายรสชาติชีวิตที่นี่ให้เราได้เรียนรู้นอกจากบันทึกที่เขียน

ให้กำลังใจครับ ทั้งพี่ชายขอบและทุกคน...

...เป็นเช่นนั้นเองครับ... 

เขียนเมื่อ 
 • แอบย่องๆมาจองนั่งด้านหน้า  เวลาเป่าเค้กจะได้เลือกชิ้นที่มีครีมเยอะๆก่อนเพื่อนค่ะ......
 • ยินดีกับการครบรอบขวบปีของ "ดช.ชายขอบ ณ GotoKnow" นะคะ คนอื่นๆเขาครบขวบนึงก็เพิ่งหัดเดินเตาะแตะ  แต่ของท่านเล่นก้าวกระโดดไปไกลแล้วนะนี่
 • พี่เม่ยมีความยินดีม๊าก..มาก... ที่มีโอกาสได้รู้จัก พูดคุย ร่วมงาน กับ..กัลยาณมิตรท่านนี้ (ก็คุณชายขอบนี่แหละ) จากที่แห่งนี้ค่ะ....
 • ก้าวเดินต่อไปนะคะ....ทาเคชิ!...
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สิริพร

     ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ นะครับ ผมไม่มีอะไรเติมต่อแล้วหรอกนะครับ เพราะที่อาจารย์ได้ทำอยู่ก็สุดยอดแล้วนี่ครับ

เขียนเมื่อ 

น้องจตุพร

     ขอบคุณน้องจตุพรนะครับ GotoKnow ทำให้ได้ผ่อนคลายมาก ๆ เลยครับ เมื่อคราวเหนื่อยล้า กำลังใจที่ให้มาขอให้ reflect ไปหาน้องด้วยเช่นกันนะครับ ทำต่อไปเพื่อคนชายขอบอย่างที่เคยทำนะครับ

เขียนเมื่อ 

พี่เม่ย ผู้แสนใจดี

     พี่ครับ แม้จะมาหลังผมก็จะ Bias เว้นที่มีครีมเยอะ ๆ ไว้ให้พี่นะครับ
     ผมก็เช่นกันครับ ยินดีเป็นที่สุด ที่ได้สนทนากับพี่ในทุกช่องทางการสื่อสารนะครับ
     งานวิจัย KFC(oP) ยังไม่ลืมครับ ยังทำต่อเหมือนเดิมครับผม

MEOW
IP: xxx.113.77.132
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ..ชายขอบ แห่ง gotoknow (สา'สุข)

จะบอกว่าเป็นสมาชิก(ลับ) 1 ใน150,000 อยู่หลายๆครั้ง ในการแสวงหาความรู้ หาคำตอบเกี่ยวกับงานวิจัยKM, AAR, CoP และอื่นๆ

ขอเป็นกำลังใจ..ในการเขียนบันทึกต่อๆไปนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

คุณ MEOW (ไม่กล้าอ่านเป็นภาษาไทย...กลัวอ่านผิด)

     ขอบคุณนะครับที่มาทิ้งรอยไว้ แต่หากจะขอบคุณอีกหลายเท่า เปิด Blog แล้วเขียนมาแลกกันมั่งตะ (ท้า ๆ นิ)
     ดีใจนะครับที่บันทึก "เรื่อยเปื่อย" ของผมจะเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ บ้าง

 • รู้จัก G2K พร้อม ๆ กับคุณชายขอบ คือ ประมาณ 4 เดือน อันเนื่องจากคุณชายขอบแวะเข้ามาให้ความเห็นและ B2B ต่อเนื่องกัน และได้ F2F กัน 2ครั้ง 
 • ทั้ง G2K และคุณชายขอบ น่าทึ่งพอๆ กันในการจัดการความรู้ค่ะ
 • ขอ AAR ตัวเองบ้างว่า......
 • .เขียนบันทึกได้คงที่มาตลอดเพราะไม่เคยเขียนได้เยอะเลย (ฮา)  และใช้เวลาในการเขียนแต่ละบันทึกมาก...เพราะจะต้องหาข้อมูลมาประกอบตลอด ดังนั้นจึงไม่เดือดร้อนกับจำนวนของบันทึกสักเท่าไหร่
 • เคยพยายามที่จะเขียนแบบวิชาการ แต่...ทำไม่ได้ ใจปฏิเสธตัวเองว่าไม่ใช่เรา ก็ขอบันทึกในแบบฉบับตัวเองไปแบบนี้ละนะ ...นิ

Fairy

เขียนเมื่อ 
  ในG2Kมีความเป็น life style ที่ดีค่ะ bloger แต่ละคนก็เก่งไม่เท่ากัน เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะ แม้กระทั่งตัวเราเอง บางวันเปิดมาเพื่อต้องการความรู้ แต่บางวันก็อยากอ่านเรื่องราวที่ผ่อนคลาย และแฝงไปด้วยสิ่งดีๆมากมายในG2K ค่ะ ในบรรยากาศที่อบอุ่น...ดิฉันชอบอ่านของคุณชายขอบค่ะ เขียนดีมาก ชอบเข้าฟังเพลงด้วยค่ะ...เป็นกำลังใจให้นะคะ.