ได้รับเมล forward มาถึงคำแปลของ 2 คำนี้แล้ว อยากให้ท่านที่ยังไม่ทราบ ได้ความรู้ใหม่ด้วย คำแรกนี้เป็นคำที่ไม่เคยใช้และไม่เคยรู้ ส่วนคำว่า sin ที่แปลว่าบาปนั้น พวกเราคงรู้เหมือนๆกันทุกคนค่ะ รวมกันแล้ว ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะ..ว่าจะบอกอะไร ขอแปลแบบ English to English นะคะ ใครอยากรู้ภาคภาษาไทยให้ไปเปิดพจนานุกรมไทย-อังกฤษดูเอาได้ค่ะ

thug = An aggressive and violent young criminal
sin = Violent and excited activity

ขออนุญาตตัวเองและทุกท่าน คิดไม่ดี ทำไม่ค่อยดีสักทีค่ะ