KM ที่รักตนที่ 50 "การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย"

การประมวลความรู้และสังเคราะห์ความรู้เพื่อมาเป็นฐานคิดในการวิจัย

    การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE) มีประโยชน์อย่างไรกับงานวิจัย ไมมีการทบทวนวรรณกรรมได้หรือไม่ ถึแม้ว่างานวิจัยในปัจจุบันจะมีความอิสระหลากหลายและวิธีวิทยาจะมีการยืดหยุ่นมากแต่ "การทบทวนวรรณกรรม"ที่เกี่ยวข้องยังมีความจำเป็นกับนักวิจัยมากมาย เช่น จะได้รู้ว่ามีใครทำอะไร อยู่บ้างในเรื่องที่เรากำลังจะทำ รวมทั้งจะได้รู้ว่า องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังมีช่องว่างอะไรที่ยังไม่มีใครค้นหา และเติมเต็มเลย และที่สำคัญทำให้มีความน่าเชื่อถือ ว่าผู้ทำวิจัยมีความรู้ทั้งลึกและกว้างในเรื่องที่ทำ และสามารถหาช่องว่างเติมเต็มได้

    อะไรบ้างที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE) ตามความหมายแล้ว เป็นสิ่งที่เราสามารถอ่าน ศึกษา และสามารถดึงเอามาเป็นความรู้ เช่น เอกสารงานวิจัย บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ เอกสารวิทยานิพนธ์ รายงานประจำปี ของหน่วยงานต่างๆ  CD ROM  CD และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

    การเขียนทบทวนวรรณกรรมจะทำอย่างไร

   1.ในขั้นต้นควรเขียนทำเพื่อ บอกขอบข่าย

   2.ควรเขียนจากภาพกว้างและลึก

   3.จะต้องบอกได้ว่ามีการค้นพบความรู้/ความจริงอะไรในอดีต

   4.นำเสนอให้เห็นว่าการศึกษาในอดีตยังไม่ครอบคลุม

   5.นำเสนอให้เห็นว่า งานวิจัยของเราจะมีส่วนเติมเต็มขององค์ความรู้

  6.ต้องระลึกอยู่เสมอว่า"อะไรเป็นระดับในงานวิจัยของเรา"

  7.เวลาอ่านทบทวนวรรณกรรมต้องอ่านอย่างมีจุดประสงค์

  8.ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

  9.อย่าคัดลอกงานวิจัย แต่ ควรเขียนวิเคราะห์จากตัวเรา

        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 46961, เขียน: 28 Aug 2006 @ 23:10 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นิรมล ทองคำ
IP: xxx.29.24.193
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วก็เข้าใจขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิฉันกำลังหาอยู่เพื่อไปอ้างอิงข้อมูลกับอาจารย์คือหาเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมให้หามา 10 เรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เคยทำงานวิจัยเรื่องบริการซักอบรีดถ้ารู้ก็ช่วยส่งข้อมูลมาให้หน่อยนะคะ