เขียนเรื่องการออกเสียงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ed ให้ลองทายแล้ว ก็เลยได้โอกาสบอกวิธีจำให้สำหรับท่านที่จะเอาไปสอนเด็กๆต่อ ซึ่งเป็นข้อสรุปย่อๆ จากต้นตอที่ http://www.eslus.com/LESSONS/PRONUNCI/EDENDING/ED.HTM

ว่า

คำอธิบายก็คือ เสียง –ed นั้นได้รับอิทธิพลมาจากเสียงที่มาข้างหน้า ย้ำว่าขึ้นกับเสียง ไม่ใช่ตัวอักษรนะคะ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ
1. เสียงที่ไม่ก้อง ถ้าเป็นแบบนี้จะออกเป็นเสียง
t เช่น liked, washed
2. เสียงก้อง ถ้าเป็นแบบนี้จะออกเป็นเสียง
d เช่น played, delivered
3. เสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นมาชนฟัน ถ้าเป็นแบบนี้จะออกเป็นเสียง -id หรือ -ed เช่น added, wanted, landed

และมีรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งคำยกเว้น ที่

http://www.englishclub.com/pronunciation/-ed.htm

สำหรับตัวเอง ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่า ใช้วิธีจำคำที่พูดบ่อยๆไว้ว่า ออกเสียงเวลามี ed ต่อท้ายว่ายังไง พอพูดถูกบ่อยๆก็จำได้เอง ถ้าครั้งไหนไม่แน่ใจก็ต้องลองกลับไปเช็คดูในพจนานุกรม หรือคอยสังเกตและจำเวลาฝรั่งพูดเอาค่ะ