ผมมาประชุมทีมวิจัยที่แม่ฮ่องสอน

ที่พักของผมอยู่ติดหนองจองคำ ตอนค่ำๆ ถือโอกาสออกมาเดินเที่ยว และได้ถ่ายรูปวัดสไตล์พม่า ที่ตั้งอยู่ริมหนองจองคำ 

เป็นความสวยงามของสภาปัตยกรรมไทยใหญ่ ที่หาดูได้ยากในจังหวัดอื่นๆ

ผมนำมาฝาก...ให้ทุกท่านชมครับ....

 

                                  ถ่ายจากมุมวัดจองคำ                       

"ปานซอย" ฉลุลายสวย...

 

 

 

ความสวยงามของวัดสไตล์พม่า ...ที่แม่ฮ่องสอน