วันนี้ผมไปประชุมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ผมเป็นหัวหน้าโครงการอยู่ครับ...

เดินทางจากอำเภอปายตั้งแต่เช้า ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ค่อยดี หมอกลงจัดบนดอยสูง ทำให้ขับรถด้วยความยากลำบาก ต้องระมัดระวังมากกว่าปกติ

 

ถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงเวลาประชุมพอดี...

วันนี้ทางทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยได้นัดหมายนักวิจัยชาวบ้าน ที่เป็นพื้นที่วิจัยเดิมของงานศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผู้สนใจเรียนรู้ กว่า ๒๐ ท่าน

ผมเริ่มการประชุมโดย การนำเสนอเรื่อง "ก้าวย่างของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน" ที่เราคุยกันมาตลอดว่า การเคลื่อนตัวของเครือข่ายการท่องเที่ยว CBT.(Community based Tourism) แม่ฮ่องสอนอาจต้องใช้เวลา

การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนตัวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แม่ฮ่องสอน

โครงการวิจัยการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงเป็นเหมือนงานวิชาการที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดการ เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของแม่ฮ่องสอนต่อไป

 

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้หลากหลายเหมือนทุกครั้ง

มีทั้งผู้สนใจ นักวิจัย จาก กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาหู่ กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ และ กระเหรี่ยงคอยาว ที่มาช่วยในการให้ข้อเสนอเติมเต็มในเวทีประชุม

เราต้องการนำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก สกว. และ ชี้แจงประเด็นในการสังเคราะห์ ที่พวกเราจะทำการสังเคราะห์ทั้งในเอกสารวิชาการ การจัดเวที และการสังเคราะห์ในชุมชน เพื่อให้ได้ภาพของงานสังเคราะห์ที่มีชีวิต

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน ที่ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ในแต่ละพื้นที่ มีหลายๆพื้นที่มีของดีที่นำมาอวดกันในเวทีอย่างน่าสนใจ 

มีการเติมเต็มประเด็นการสังเคราะห์ที่กำหนดไว้ส่วนหนึ่ง ในข้อเสนอการวิจัย และได้นัดหมายชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายในการเข้าไปเก็บข้อมูล ของทีมวิจัย

นั้นหมายความว่า....

เดือนต่อไป ผมคงต้องแบกเป้ไปนอนชุมชน เืพื่อเก็บข้อมูล  ขึ้นดอย ล่องเรือ ตะลุยป่า ...ดูจากโปรแกรมที่ตั้งไว้

คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆ ที่อยู่รายทาง  เก็บมาเพื่อเรียงร้อยให้อ่านในบันทึกของผมอย่างต่อเนื่อง