เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงเรียนบ้านโพนทองได้พยายามไปให้ถึงหัวปลา ซึ่งทุกคนภายในโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมและช่วยกัน ในการไปให้ถึงหัวปลา ตามที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดและตั้งหัวปลาขึ้นมา นั่นก็คือ การนำพาให้ทุกคนภายในสถานศึกษา ได้รู้จักกระบวนการของ KM  ได้มีความเข้าใจใน Km   โดยการร่วมมือกันแสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ KM  ใครมีความรู้ในเรื่องของ KM ก็นำเสนอในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน จนทุกคนสามารถรู้จักและเข้าใจ KM  ซึ่งหลังจากที่ทุกคนเริ่มรู้จักและเข้าใจ KM กันพอสมควรแล้ว ทางโรงเรียนของเราก็มีการใช้บทบาทสมมุติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการของ KM  โดยมีการฝึกเป็นคุณเอื้อ คุณอำนวย  คุณกิจ  คุณลิขิตที่1  และคุณลิขิตที่ 2  ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ทีมงานKM ของโรงเรียนบ้านโพนทองทุกคน สามารถไปสู่หัวปลาตามที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ เพราะทุกคนภายในโรงเรียนบ้านโพนทอง สามารถรู้จัก เข้าใจ ถึง KM ได้ดีพอสมควร