พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

MANGO A TEAM
Wireless LAN มาตรฐาน IEEE 802.11 เริ่มมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดระบบการส่งสัญญาณด้วยความเร็ว 2 Mbps และต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยมา โดยมีรายละเอียดในส่วนย่อยๆ
Basic Network
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
มาตราฐาน Wireless LAN
Wireless LAN (W-LAN) หรือเครือข่ายไร้สาย ได้ถูกกำหนดกำหนดมาตราฐานโดย Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดมาตราฐานสำหรับระบบเครือข่ายไร้สายไว้เป็น IEEE 802.11 (ส่วนเครือข่ายปกติที่ใช้สายจะมีมาตราฐานเป็น IEEE 802.3 ก็คือมาตรฐานของเครือข่ายแบบ Ethernet)

Wireless LAN มาตรฐาน IEEE 802.11 เริ่มมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดระบบการส่งสัญญาณด้วยความเร็ว 2 Mbps และต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยมา โดยมีรายละเอียดในส่วนย่อยๆ อยู่ด้วยกันถึง 9 ส่วน คือเช่น IEEE 802.11a, b, c, d, e, f, g, h และ I โดยแต่ละชนิดนั้นจะมีลักษณะหรือมาตรฐานของรายละเอียดต่างกันไป

มาตราฐานที่ใช้งานกัน

มาตราฐาน 802.11b

หลังจากที่ได้มีการกำหนดมาตราฐานออกมาถึง 9 กลุ่มดังกล่าวแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานจริงจึงได้เริ่มต้น มาตราฐานที่มีการเริ่มนำมาใช้งานจริงคือ IEEE 802.11b ในปี ค.ศ.1999 โดยใช้ความถี่ที่ 2.4-2.4835 GHz และมีความเร็วในการับส่ง 11 Mbps ปัจจุบันยังถือว่าเป็นมาตราฐานที่นิยมใช้งานกันมาก

มาตราฐาน 802.11g

เป็นอีกหนึ่งมาตราฐานที่ตามมาหลังจากมาตราฐาน 802.11b โดยใช้ความถี่ที่ 2.4-2.4835 GHz เช่นเดียวกับมาตราฐาน IEEE 802.11b แต่มีความเร็วในการับส่งสัญญาณถึง 54 Mbps และที่สำคัญสามารถใช้งานร่วมกับมาตราฐาน IEEE 802.11b ได้เป็นอย่างดี

:: ทิป ::
แต่มาตราฐานแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น a, b, c, d, e, f, g, h, และ i, ทั้ง 9 กลุ่มนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับในการออกผลิตภัณฑ์ก่อนหลัง ทั้งนี้ขึ้นกับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้งานจริง ได้ก่อนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน THE MANGO A TEAM

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 46959, เขียน: 28 Aug 2006 @ 22:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)