นักวิจัยดีแต่พูด

<div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">นักวิจัยดีแต่พูด  เป็นคำพูดของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่เล่าให้ผมฟังว่านักวิจัยที่ลงมาทำงานในพื้นที่ที่เขาอยู่นั้นส่วนใหญ่มีแต่มาพูดๆ และพูดแต่สิ่งดีๆ ด้วย เสร็จแล้วก็ไปวันใหม่ก็มาอีก 2-3 ครั้ง เมื่อมาก็พูดอย่างเดียว เหมือนเดิม นั่นแสดงว่ามีแต่มาเอาข้อมูลและความรู้กับพวกเราอย่างเดียวใช่ไหมครับ โดยที่ชาวบ้านมานั่งรอเสียเวลาทำมาหากิน แล้วเวลาผ่านไปประมาณ 3 4 เดือน ก็ทราบว่าเขาเขียนข้อมูลเสร็จแล้วและส่งรายงานเจ้าของผู้ให้ทุนไปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายชาวบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้น และยากจนเหมือนเดิมครับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">นี่หมายความว่าอย่างไร   เป็นคำถามต่ออีกระรอกของผู้นำชุมชน ชาวบ้านมีแต่ยิ่งจนยิ่งเจ็บใช่ไหมครับ รอคอย และเสียเวลาลมๆ แล้งๆ  กับนักวิจัยที่มีแต่มาพูดๆ แล้วก็ไป แล้วสุดท้ายก็ได้ดิบได้ดีกันถ้วนหน้าเป็นใหญ่ นายโต ตำแหน่งวิชาการนำหน้าอย่างโก้หรู นั่นหารู้ไม่ว่าเขาเอาปากกาเช็ดด้วยเลือดของเกษตรกร </p><p></p><p>            พูดไม่ออก  เป็นคำพูดของผมเองครับ ซึ่งไม่ทราบว่าจะตอบคำถามของชุมชนอย่างไร ก็ตอบได้แต่เพียงว่าคนเราไม่เหมือนกัน คนที่มีความจริงใจกับชุมชนก็มี คนที่มาแบบที่เล่าให้ผมฟังก็มี แต่อย่างไรก็ตามในวันข้างหน้า หากมีคนที่จะมาทำวิจัยในพื้นที่ของท่านควรที่จะหาแนวทางออกดังนี้ครับ</p><p>1. เราต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัย หรืองานที่นักวิจัยจะมาทำการศึกษา</p><p>2.เราต้องทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ของการศึกษาที่ชัดเจน</p><p>3. เราต้องรู้ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย กล่าวคือ เราได้อะไร นักวิจัยได้อะไร</p><p>4. มีผลกระทบอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมองทั้งด้านที่เป็นบวก และด้านลบ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal">ซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นทางออกสำหรับกลุ่มของพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ และนักวิจัยที่ดีที่จะได้ช่วยกันแก้ไข และพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ขอบคุณครับ</p><p>อุทัย   อันพิมพ์</p><p>17 สิงหาคม 2549 </p>