สายฝนเย็นฉ่ำ...

เจ้านำพาความรู้สึกใดราดรดลงมาสู่ใจใครคนนั้น

แมลงกลางคืนเอ๋ย...

เจ้าร้องระงมกรีดปีกขับขานบรรเลงเพื่อกล่อมบทเพลงบทใดให้ใครคนนั้นฟัง

ราตรีอันไร้หมู่ดาวเล่า...

เมื่อไหร่เจ้าจะทอแสงระยิบงามส่งมาเป็นเพื่อนข้าฯ

และเพื่อนของเจ้าให้ไม่เหงาเศร้ายามค่ำคืน