ประกาศรางวัลจตุรพลังประจำเดือนกรกฎาคม 2549

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           ประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนกรกฎาคม 2549   ได้ฤกษ์ประกาศผลแล้วค่ะ  ดังต่อไปนี้ :

 1. ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่

ผอ.ธานี  สุขสุววรรณ

ผอ. โรงเรียนบ้านหนองผักกาด

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณถาวร  ดีรุณ ผู้ประสานงานภาคกลาง

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

67 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี [email protected]

 

2. ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่

คุณสมพร  อินทร์แก้ว  (คณะทำงาน KM กรมสุขภาพจิต)

ที่อยู่ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ถ. ติวานนท์    อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000   โทร. 02-590-8145

3. ยอดคุณกิจแห่งเดือนได้แก่

คุณชัยฤทธิ์ แสนทิ

  

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณวราภรณ์  หลวงมณี  

[email protected]

 

4.ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่

คุณนันทา   ติงค์สมบัติยุทธ์  (คณะทำงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร)

ติดตามอ่านเพิ่มเติม

Blog : http://gotoknow.org/blog/www-doae

 

               รางวัลแห่งความสามารถ "เสื้อสามารถ" จะจัดส่งให้ในลำดับต่อไปนะคะ

            ประกาศรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการประกาศรางวัลทิ้งทวน 6 เดือนของคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดปัจจุบันแล้วค่ะ   เดือนหน้าคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดใหม่ ก็จะหมุนเวียนมาทำหน้าที่ต่อไป ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ

 

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

1. คุณอุรพิณ   ชูเกาะทวด

2. คุณอาทิตย์  ลมูลปลั่ง

3. คุณวรรณา   เลิศวิจิตรจรัส

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)