วันหนึ่งได้คุยกับคนของสำนักหอสมุด เขาเล่าว่า KM ของเปิ้นเริ่มจาก ประเด็นบริการก่อนเลย โจทย์มีว่า นศ.หาหนังสือบนหิ้งไม่เจอ (เพราะไปกองอยู่บนรถเข็น) อันนี้เปิ้นดูโจทย์จากแบบสอบถามนะเจ้า

จนท.ห้องสมุดจากทุกคณะก็มา KM กันว่าไผมีวิธีแก้ปัญหานี้ที่ประสบผลสำเร็จ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแต๊ว่าจะอั้น

แล้ว KM เรื่องนี้ก็นำไปสู่การปฏิบัติจริง ทุกคนแฮ้ปปี้ งานก็ถูกปรับปรุงกันถ้วนทั่ว

ของเฮาจะเริ่มจะไดดี

จะเริ่มตั้งโจทย์จาก ...พันธกิจคณะฯไหม?

หรือจะเริ่มตี้บริการ One-stop service

หรือหมู่เฮาตีความ KM วิดยา มช.ว่า?

เข้ามาจ้วยกึ๊ดกันนะเจ้า...