วันนี้ขอเอา บันทึกสรุปประชุมภาคีจัดการความรู้ ภาคราชการ ครั้งที่ 3  จัดโดยเจ้าภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร และ สคส.   ร่วมกัน  เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2549   ย้อนมาให้อ่านกันนะคะ     ต้องขอขอบคุณทีมกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ทำบันทึกสรุปมากค่ะ

             ไฟล์บันทึกสรุปประชุมฯ (link)