GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตำบลนาทราย

ลงพื้นที่ชุมชน(ต.นาทราย)
การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2549 ได้ลงพื้นที่ ม.1 บ้านปลายท่า (อนามัยปลายท่า) ตำบลนาทราย คุณอำนวยตำบลมาพูดคุยโครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครว่าเป็นอย่างไร แล้วร่วมพูดถึงปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยการให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มว่าต้องการทำอาชีพเสริมอะไรแล้วให้เขียนลงในกระดาษ จากนั้นก็ให้ชาวบ้านแต่ละกลุ่มนำเสนอ พอสรุปได้ว่าชาวบ้าน ม.1 ต้องการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด ไก่)ต้องการพันธุ์หญ้า การทำเคร่องแกง และอื่นๆ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พวกเรา 3 คน ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากชาวบ้าน และที่สำคัญได้ประสบการณ์โดยตรงจากการลงพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ชุมชนนักศึกษา
หมายเลขบันทึก: 45070
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)