ด้วยเราเชื่อว่า...มีความฝัน เราจึงมีอยู่

เจ้าหน้าที่วิจัย
พอช.
Usernamebandit
สมาชิกเลขที่10746
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เติบโตจากเมืองเล็กๆ เมืองที่มีทั้งภูเขา นาข้าวและสายน้ำอิงไหลเคียงข้าง นาม...เชียงของ, เชียงราย  ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นที่เมืองน่าน, ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บอ. รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ร่อนเร่ใช้ชีวิตบนฐานการทำงานไปหลายจังหวัดเริ่มจาก ................

 •   ปี 41-42 เขียนชีวิตผ่านมุมมองการศึกษาชนบท ณ ริมฝั่งโขงเมืองมุกดาหาร

 •   กลางปี 42 นั่งมองและเขียนหนังสือผ่านชีวิต ที่บ้านกล้วยไม้ สันทราย, เชียงใหม่

 •   ปลายปี 42-43 เริ่มงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเรื่องแรกกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในโปรเจคเรื่อง "การผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ในสถานบริการของรัฐ ณ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน ลำปาง ตำบลที่งดงามด้วยสภาพที่ตั้งริมน้ำแม่มอกและขุนเขาอันเป็นที่ตั้งของ 3 อำเภอ 3 จังหวัด

 •   ปลายปี 43 ร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ"  ที่ ศาลายา, นครปฐม

 •  มีนา 43 - ตุลา 44 ลองเป็นนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรุงเทพ ที่ทำงานรับผิดชอบในการส่งเสริมฯ หมู่บ้านชายแดน 36 จังหวัด

 •  พ.ย. 44 - พ.ย. 47 หันเหไปเป็นครูคอมพิวเตอร์, ครูศิลปะ, ครูเกษตร (เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืช), ครูพี่เลี้ยง, ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนอ้อน้อย กำแพงแสน, นครปฐม ตั้งอยู่ที่วัดงามและยิ่งใหญ่ด้วยมีหลวงปู่พุทธะอิสระเป็นผู้นำ

 •  ม.ค-ก.พ 48 ช่วยพี่สมบุญทำงานเป็นผู้ประสานงาน สมาคมผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย นนทบุรี

 •  มี.ค 48 เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • ต.ค 49 เจ้าหน้าที่วิจัย ส่วนวิจัยและประเมินผล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • มี.ค 51 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • ม.ค 52 เจ้าหน้าที่วิจัย ส่วนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • ม.ค 53 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • มีนาคม 54 - มิถุนายน 57 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

 • กรกฎาคม 57 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ ศูนย์ประสานงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 •   อนาคต .......................(รอผ่านพ้นวันนี้ให้ดูดีก่อน ค่อยว่ากันใหม่)

 1