• แสงสีทอง..สะท้อนพื้นน้ำ..ช่างสวยงาม..ในตอนเย็นก่อนรับประทานอาหาร
  • ภาพด้านหลังเป็นกว๊านพะเยา ถ่ายเมื่อปี 2005