คุณกิจหลายๆท่าน ต่างมีกลเม็ดเคล็ดลับหลายๆอย่างเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ
แต่การทำงานสำเร็จแล้ว รับรู้อยู่เพียงคนเดียวหรือเพียงในกลุ่มเดียวคงไม่เพียงพอแล้วค่ะ... กับการที่จะช่วยกันสร้างคลังความรู้ให้กับองค์กร ให้กับชุมชน หรือแม้กระทั่ง ให้กับประเทศไทย!.....
คุณกิจวันนี้ จึงต้องสามารถที่จะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่นได้ด้วย
  • คุณกิจต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของความสำเร็จของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ ด้วยหลากหลายวิธีของการนำเสนอผลงาน
  • คุณกิจต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง ในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองให้กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
  • คุณกิจต้องภูมิใจที่จะเล่าความสำเร็จของตัวเองได้อย่างละเอียดละออ
  • คุณกิจต้อง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเอง
ตัวอย่างเช่นคุณกิจท่านนี้ คุณ ตาค่ะ กับบล็อกชื่อ เก็บมาเล่า ของเธอค่ะ.......
ได้แล้วค่ะ....เคล็ดลับคุณกิจวันนี้....
ต้องสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้ฝังลึกอยู่ในตัวเอง...ให้ได้!