16 สิงหาคม 2549

สวัสดีครับชาว Blog และท่านผู้มีกียรติทุกท่าน 

            เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปเป็น Keynote ในงาน วิชาการนานาชาติ เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 1  ซึ่งท่านอาจารย์ละอองศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านให้เกียรติเชิญผมไปร่วมกิจกรรมที่สำคัญนี้ ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมดังกล่าว ผมขอฝากให้ Blog นี้เป็นสื่อกลางที่ร่วม Share ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน หวังว่าทุกท่านจะสนใจ และมาร่วมเป็นสังคมการเรียนรู้กับพวกเรา

                                                                      จีระ  หงส์ลดารมภ์