ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครับ บันทึกแรกยังเขียนไม่สมบูรณ์แต่ขอมาเขียนบันทึกใหม่ก่อน  ตอนนี้ผู้เขียนยังอยู่ที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้พบพี่ครูภาทิพ และ พี่อาจารย์ meepole แล้ว คาดว่าวันนี้จะได้พบคุณแสงแห่งความดี

 

ตอนนี้กำลังจะเริ่มจัดกิจกรรมให้ครู กศน จังหวัดสุราษฏร์ธานีรุ่นที่สอง จำนวน 100 กว่าคน รุ่นแรกจบไปแล้วเมื่อวาน คุณครูคงได้เค้าโครงวิจัยไปทำต่อ

 

 

 

 

ปัญหาการเขียนเค้าโครงวิจัยในรุ่นแรกที่พบคือ เขียนหัวข้อวิจัยไม่ชัดเจน การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไม่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย  การเขียนเอกสารแงนวิจัยที่เกี่ยวข้องยังได้เอกสารและงานวิจัยไม่ครบ นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมในหัวข้อการวิจัย

 

 

 

 

ท่านผอ.กานดา ทองคลองไทร ผอ.กศน จังหวัดสุราษฏร์ธานีอยู่ให้กำลังใจกับคุณครูกศน.ตลอดเวลา เมื่อวานตอนปิดกิจกรรมกลุ่มแรกท่านอ่านกลอนให้ฟังด้วยครับ

  

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สอง อาจมีการสืบมาจากรุ่นแรกแล้วว่า กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง ผู้เขียนก็เลย อำผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเคย เนื่องจากหลายๆท่านคิดว่าวิทยากร คงแก่เรียน และอายุมาก  ตอนแนะนำวิทยากร ทุกๆๆท่าน ก็หันไปทางประตูเข้าห้องประชุมคิดว่าวิทยากรยังไม่มา ตอนแนะนำวิทยากรมีครูเข้ามาในห้องประชุมตอนแนะนำพอดี เลยคิดว่าคิดว่าครูท่านนั้นเป็นวิทยากร ฮา...

 

 

 

     กิจกรรมการแก้ปัญหาและการฝึกการฟังของครู ผู้เขียนใช้การละลายพฤติกรรมครูก่อน เนื่องจากครูมาจากต่างอำเภอกันมีทั้งหมด 8 อำเภอ มีบางท่านเคยพบกันแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันก็มี ตอนทำกิจกรรมเลยคละกลุ่มอำเภอกัน เพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้น

 

 

 ครูช่วยกันสรุปปัญหาของกศน.เป็นรายกลุ่ม หลังจากนั้นก็ออกมานำเสนอว่า ในแต่ละกลุ่มมีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาของครูรวมถึงปัญหาการเรียนการสอน สถานที่สอน ปัญหาของนักเรียน ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน...

 

 

เกมกลุ่มสัมพันธ์ของครู

 

 

 

 เมื่อนำเสนอปัญหากลุ่มเสร็จ ครูเขียนเค้าโครงวิจัยของตนเอง โดยเริ่มจากหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย  เมื่อได้แล้วก็ใช้กระบวนการกลุ่มสำหรับตรวจสอบหัวข้อว่าชัดเจนหรือไม่ โดยเลือกหัวข้อและวัตถุประสงค์การวิจัยจากกลุ่มออกมานำเสนอ หลังจากนั้นก็ใช้กระบวนการกลุ่มช่วยกันแก้ไข   และแก้ไขหัวข้อของตนเองให้ชัดเจนขึ้น

 

 

 

ผู้เขียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกการฟังโดยใช้กิจกรรมเจ้าตัวเล็ก   อ่านจุดประสงค์ เจ้าตัวเล็กทางการศึกษา ได้นะครับ นอกนี้ยังมีกิจกรรมการทำกิจกรรมเจ้าตัวเล็ก ที่นี่ด้วย เพื่อให้ครูได้มีพื้นที่ปลอดภัย ได้กล้าพูดคุยปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการเรียนการสอนของตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม ...

 

 

 

ผู้เขียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดูเอกสารวิจัย 5 บทที่นี่

  

การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

       บรรณานุกรมและสารบัญ  

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ website สำหรับครูใช้ในการเรียนการสอนด้วย.. website สอนภาษาอังกฤษ 

 

  แบบที่บอกผู้อ่านว่าใช้กระบวนการกลุ่ม แต่ตอนเย็นหรือตอนกลางคืน ครูจะต้องส่งหัวข้อวิจัยให้อ่าน เกือบทั้งหมด เพื่อนผู้เขียนมารับไปทานข้าวเย็น มีครูบางท่านตั้งใจมาก แอบเอาการบ้านสอดไว้ที่ประตูห้อง โอโห ความรับผิดชอบใช้ได้เลย ฮ่าๆ

 

 

 

รุ่นนี้ช่วยแก้ไขงานให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดีไม่ผิดหวัง ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน ...